Osake

Omistusjakauma

Omistusjakauma

Omistusjakauma maittain

Maa Osakkeet % Osakkeista % Äänistä Tunnettujen osakkaiden lukumäärä
Suomi 53 235 226 95,85 95,85 61 256
Yhdysvallat 577 961 1,04 1,04 20
Norja 348 844 0,63 0,63 4
Ranska 260 927 0,47 0,47 4
Tanska 228 809 0,41 0,41 2
Ruotsi 217 419 0,39 0,39 4
Luxemburg 81 172 0,15 0,15 4
Iso-Britannia 44 408 0,08 0,08 3
Sveitsi 35 826 0,06 0,06 4
Australia 29 068 0,05 0,05 2

Omistusjakauma sektoreittain

Tyyppi Osakkeet % Osakkeista % Äänistä Tunnettujen osakkaiden lukumäärä
Muut 36 392 213 65,52 65,52 2 233
Kotitaloudet 9 916 941 17,85 17,85 59 103
Eläke ja vakuutus 4 012 319 7,22 7,22 19
Rahastoyhtiöt 3 454 385 6,22 6,22 47
Sijoitusyhtiöt 1 006 309 1,81 1,81 3
Omat osakkeet 269 224 0,48 0,48 1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 68 591 0,12 0,12 4
Julkisyhteisöt 3 605 0,01 0,01 2

Omistusjakauma määrän mukaan

Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella Osakkeet % Osakkeista % Äänistä Tunnettujen osakkaiden lukumäärä
1 - 100 1 525 950 2,75 2,75 43 179
101 - 500 3 303 532 5,95 5,95 14 405
501 - 1 000 1 613 805 2,91 2,91 2 174
1 001 - 5 000 2 927 050 5,27 5,27 1 431
5 001 - 10 000 811 709 1,46 1,46 113
10 001 - 50 000 1 593 605 2,87 2,87 79
50 001 - 100 000 707 509 1,27 1,27 10
100 001 - 500 000 4 027 252 7,25 7,25 16
500 001 - 1 000 000 1 640 497 2,95 2,95 3
1 000 001 - 36 972 678 66,57 66,57 2