Osake

Tietoa osakkeesta

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Kempowerin rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 55 542 920 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa on 121 664 omaa osaketta.

Kempowerin osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR ja ISIN-koodi on FI4000513593.

Osakemonitori

Kempowerin osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa.

Osakkeenomistajat

Tietoja Kempowerin suurimmista osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Näkymät vuodelle 2023


Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Aikaistettu Pohjois-Amerikan markkinoille meno vuonna 2023 vaikuttaa Kempowerin operatiiviseen liiketulokseen johtuen kustannuksista liittyen rekrytointeihin ja tehtaan perustamiseen. Tavoitteena on, että uusi tuotantokapasiteetti Yhdysvalloissa on käytettävissä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kempower odottaa:
• Vuoden 2023 liikevaihto; 180 – 210 milj. euroa (2022: 104 milj. euroa), olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta
• Vuoden 2023 operatiivinen liiketulos; positiivinen, yksinumeroinen operatiivinen liiketulosmarginaali, %

Yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa, ja ne päivitetään pääomamarkkinapäivän yhteydessä huhtikuussa 2023.