Osake

Tietoa osakkeesta

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Kempowerin rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 55 542 920 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa on 121 664 omaa osaketta.

Kempowerin osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR ja ISIN-koodi on FI4000513593.

Osakemonitori

Kempowerin osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa.

Osakkeenomistajat

Tietoja Kempowerin suurimmista osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Kempower odottaa tarjoamiensa tuotteiden kysynnän jatkuvan hyvänä ja markkinoiden kehittyvän suotuisasti. Koska yhtiö on menestyksekkäästi laajentanut jalansijaansa Pohjoismaiden ulkopuolelle, se ei odota merkittävää kausivaihtelua liikevaihdossaan eri kvartaaleilla. Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa strategisten kasvutavoitteidensa mukaisesti. Vuonna 2022 Kempower tutkii myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumiselle Pohjois-Amerikan markkinoille, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa perustaa oma toiminta Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä.