Osake

Tietoa osakkeesta

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Kempowerin rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 55 542 920 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Kempowerin osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR ja ISIN-koodi on FI4000513593.

Osakemonitori

Kempowerin osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa.

Osakkeenomistajat

Tietoja Kempowerin suurimmista osakkeenomistajista Modular Finance Ab:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella.

Nimi Osakkeet Muutos % Osakkeista % Äänistä Tarkastettu

Lähde: Modular Finance AB

Omistusjakauma

Omistusjakauma maittain

Maa Osakkeet % Osakkeista % Äänistä Tunnettujen osakkaiden lukumäärä
Suomi 52 263 264 94,10 94,10 56 499
Yhdysvallat 472 999 0,85 0,85 22
Ruotsi 463 142 0,83 0,83 4
Luxemburg 383 974 0,69 0,69 6
Ranska 311 163 0,56 0,56 5
Norja 264 446 0,48 0,48 4
Tanska 210 740 0,38 0,38 2
Sveitsi 57 593 0,10 0,10 4
Saksa 25 088 0,05 0,05 3
Australia 22 068 0,04 0,04 1

Omistusjakauma sektoreittain

Tyyppi Osakkeet % Osakkeista % Äänistä Tunnettujen osakkaiden lukumäärä
Muut 36 183 397 65,14 65,14 2 059
Kotitaloudet 8 627 400 15,53 15,53 54 517
Eläke ja vakuutus 4 237 423 7,63 7,63 17
Rahastoyhtiöt 4 145 992 7,46 7,46 54
Sijoitusyhtiöt 1 006 309 1,81 1,81 3
Omat osakkeet 265 174 0,48 0,48 1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 65 828 0,12 0,12 3
Julkisyhteisöt 1 636 0,00 0,00 1

Omistusjakauma määrän mukaan

Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella Osakkeet % Osakkeista % Äänistä Tunnettujen osakkaiden lukumäärä
1 - 100 1 403 596 2,53 2,53 41 265
101 - 500 2 763 677 4,98 4,98 12 158
501 - 1 000 1 323 054 2,38 2,38 1 794
1 001 - 5 000 2 452 382 4,42 4,42 1 217
5 001 - 10 000 847 874 1,53 1,53 118
10 001 - 50 000 1 508 790 2,72 2,72 71
50 001 - 100 000 425 518 0,77 0,77 6
100 001 - 500 000 4 751 807 8,56 8,56 21
500 001 - 1 000 000 1 250 783 2,25 2,25 2
1 000 001 - 37 805 678 68,07 68,07 3

Johdon liiketoimet

Omistukset

Osakkeenomistaja Sisäpiiriläinen Asema Osakkeiden lukumäärä % Osakkeista Arvo Tarkastettu
Kemppi Group Oy Antti Kemppi
Teresa Kemppi-Vasama
Kimmo Kemppi
Hallituksen jäsen
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
34 400 000 61,93 833 168 TEUR 2024-01-29
Kempinvest Oy Antti Kemppi
Puheenjohtaja
348 432 0,63 8 439 TEUR 2024-01-29
Kimmo Kemppi Kimmo Kemppi
Hallituksen jäsen
107 142 0,19 2 595 TEUR 2024-01-29
Vesa Laisi Vesa Laisi
Hallituksen jäsen
31 097 0,06 753 TEUR 2024-01-29
Eriikka Söderström Eriikka Söderström
Hallituksen jäsen
29 181 0,05 707 TEUR 2024-01-29
Tomi Ristimäki Tomi Ristimäki
Toimitusjohtaja
24 583 0,04 595 TEUR 2024-02-15
Bellator Oy Teresa Kemppi-Vasama
Varapuheenjohtaja
24 390 0,04 591 TEUR 2024-01-29
Montia Oy Teresa Kemppi-Vasama
Varapuheenjohtaja
24 390 0,04 591 TEUR 2024-01-29
Jukka Kainulainen Jukka Kainulainen
Talousjohtaja
19 385 0,03 470 TEUR 2024-02-15
Mikko Veikkolainen Mikko Veikkolainen
Muu asema
19 032 0,03 461 TEUR 2024-02-15
Tommi Liuska Tommi Liuska
Muu asema
18 041 0,03 437 TEUR 2024-02-15
Teresa Kemppi-Vasama Teresa Kemppi-Vasama
Varapuheenjohtaja
17 501 0,03 424 TEUR 2024-01-29
Antti Kemppi Antti Kemppi
Puheenjohtaja
17 501 0,03 424 TEUR 2024-01-29
Facultas Oy Antti Kemppi
Puheenjohtaja
17 501 0,03 424 TEUR 2024-01-29
Potestas Oy Antti Kemppi
Puheenjohtaja
17 501 0,03 424 TEUR 2024-01-29
Sanna Otava Sanna Otava
Muu asema
9 604 0,02 233 TEUR 2024-02-15
Petri Korhonen Petri Korhonen
Muu asema
9 538 0,02 231 TEUR 2024-02-15
Tero Era Tero Era
Hallituksen jäsen
8 710 0,02 211 TEUR 2022-12-31
Paula Savonen Paula Savonen
Muu asema
7 770 0,01 188 TEUR 2024-02-15
Juha-Pekka Suomela Juha-Pekka Suomela
Muu asema
3 310 0,01 80 TEUR 2024-02-15
Jussi Vanhanen Jussi Vanhanen
Muu asema
2 423 < 0,01 59 TEUR 2024-02-15
Olli Laurén Olli Laurén
Hallituksen jäsen
2 050 < 0,01 50 TEUR 2023-05-08
Tuula Rytilä Tuula Rytilä
Hallituksen jäsen
1 150 < 0,01 28 TEUR 2024-02-15
Sanna Lehti Sanna Lehti
Muu asema
175 < 0,01 4 TEUR 2024-02-15
Hanne Peltola Hanne Peltola
Muu asema
30 < 0,01 1 TEUR 2024-02-15
Tim Joyce Tim Joyce
Muu asema
0 < 0,01 0 TEUR
Yhteensä 35 160 437 63,30 851 586 TEUR

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Sisäpiiriläinen Instrumentti Tyyppi Muutos Hinta Suhteellinen muutos Omistukset Kaupan päivämäärä
2024
Tuula Rytilä KEMPOWR Hankinta +1 150 24,01 Uusi 1 150 15.02.2024
2023
Kemppi Group Oy KEMPOWR Luovutus -3 400 000 30,00 -9,0% 34 400 000 09.11.2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Luovutus -1 070 41,54 -4,2% 24 479 26.07.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Luovutus -1 300 41,00 -6,8% 17 937 26.07.2023
Olli Laurén KEMPOWR Hankinta +2 050 36,53 Uusi 2 050 08.05.2023

Muut toimeksiannot

Sisäpiiriläinen Instrumentti Tyyppi Muutos Hinta Suhteellinen muutos Omistukset Kaupan päivämäärä
2024
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,3% 24 583 15.02.2024
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +51 23,87 +0,3% 19 385 15.02.2024
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +64 23,87 +0,3% 19 032 15.02.2024
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,4% 18 041 15.02.2024
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +13 23,87 +0,1% 9 604 15.02.2024
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +0,7% 9 538 15.02.2024
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +7 23,87 +0,1% 7 770 15.02.2024
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +64 23,87 +2,0% 3 310 15.02.2024
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +32 23,87 +1,3% 2 423 15.02.2024
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +63 23,87 +56,3% 175 15.02.2024
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +25 23,87 +500,0% 30 15.02.2024
2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,2% 24 520 20.10.2023
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +32 36,89 +0,2% 19 334 20.10.2023
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +40 36,89 +0,2% 18 968 20.10.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,2% 17 978 20.10.2023
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +8 36,89 +0,1% 9 591 20.10.2023
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +0,4% 9 475 20.10.2023
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +4 36,89 +0,1% 7 763 20.10.2023
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +40 36,89 +1,2% 3 246 20.10.2023
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +20 36,89 +0,8% 2 391 20.10.2023
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +41 36,89 +57,7% 112 20.10.2023
Hanne Peltola KEMPOWR Hankinta +5 36,89 Uusi 5 20.10.2023
Tomi Ristimäki KEMPOWR Hankinta +1 070 40,97 +4,6% 24 479 26.07.2023
Jukka Kainulainen KEMPOWR Hankinta +386 40,97 +2,0% 19 302 26.07.2023
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Hankinta +334 40,97 +1,8% 18 928 26.07.2023
Tommi Liuska KEMPOWR Hankinta +397 40,97 +2,3% 17 937 26.07.2023
Sanna Otava KEMPOWR Hankinta +349 40,97 +3,8% 9 583 26.07.2023
Petri Korhonen KEMPOWR Hankinta +204 40,97 +2,2% 9 434 26.07.2023
Paula Savonen KEMPOWR Hankinta +193 40,97 +2,6% 7 759 26.07.2023
Juha-Pekka Suomela KEMPOWR Hankinta +147 40,97 +4,8% 3 206 26.07.2023
Jussi Vanhanen KEMPOWR Hankinta +371 40,97 +18,6% 2 371 26.07.2023
Sanna Lehti KEMPOWR Hankinta +71 40,97 Uusi 71 26.07.2023
2021
Kimmo Kemppi KEMPOWR Merkintä +25 261 5,74 +30,9% 107 142 13.12.2021
Kimmo Kemppi KEMPOWR Merkintä +56 620 5,74 +112,1% 107 142 13.12.2021
Kimmo Kemppi KEMPOWR Merkintä +25 261 5,74 +30,9% 107 142 13.12.2021
Auro Invest Oy KEMPOWR Merkintä +48 780 5,74 Uusi 48 780 13.12.2021
Vesa Laisi KEMPOWR Merkintä +31 097 5,74 Uusi 31 097 13.12.2021
Eriikka Söderström KEMPOWR Merkintä +29 181 5,74 Uusi 29 181 13.12.2021
Tomi Ristimäki KEMPOWR Merkintä +8 711 5,74 +55,2% 24 479 13.12.2021
Lomapilke Oy KEMPOWR Merkintä +18 989 5,74 Uusi 18 989 13.12.2021
Jukka Kainulainen KEMPOWR Merkintä +8 710 5,74 +85,3% 18 916 13.12.2021
Tommi Liuska KEMPOWR Merkintä +8 742 5,74 +86,6% 18 840 13.12.2021
Mikko Veikkolainen KEMPOWR Merkintä +8 712 5,74 +88,2% 18 594 13.12.2021
Potestas Oy KEMPOWR Merkintä +17 501 5,74 Uusi 17 501 13.12.2021
Facultas Oy KEMPOWR Merkintä +17 501 5,74 Uusi 17 501 13.12.2021
Antti Kemppi KEMPOWR Merkintä +17 501 5,74 Uusi 17 501 13.12.2021
Petri Korhonen KEMPOWR Merkintä +1 400 5,74 +17,9% 9 230 13.12.2021
Tero Era KEMPOWR Merkintä +8 710 5,74 Uusi 8 710 13.12.2021
Paula Savonen KEMPOWR Merkintä +870 5,74 +13,0% 7 566 13.12.2021
Jussi Vanhanen KEMPOWR Merkintä +2 000 5,74 Uusi 2 000 13.12.2021

Likviditeetti

Osakevaihto (kpl) 38 872 728
Keskimääräinen vaihto per päivä (kpl) 153 647
Keskimääräinen vaihto per päivä (EUR) 5 003 129
Päivän vaihto vs yhtiön markkina-arvo 0.28%
(21.02.2023 – 21.02.2024)

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Uudet näkymät vuodelle 2023

Kempower nostaa tulosnäkymiään vuodelle 2023. Kempowerin sähköajoneuvojen latausratkaisujen vahva kysyntä jatkui vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä ylittäen yhtiön odotukset. Samanaikaisesti Kempower on onnistunut kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan vastatakseen kasvavaan kysyntään. Kempower odottaa:

  • Vuoden 2023 liikevaihto; 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 miljoonaa euroa, aiemmin 14.4.2023 julkaistu liikevaihtoennuste oli 240–270 miljoonaa euroa),
  • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; yli 14 % (päivitetty 19.10.2023. Aiemmin 18.7.2023 julkaistu operatiivinen liiketulosmarginaaliennuste; yli 10%)

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla Kempower kiihdyttää kasvuaihioitaan kohti vuotta 2024 sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Kempower odottaa merkittävästi korkeampia kiinteitä kuluja vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle.

Taloudelliset tavoitteet

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.

  • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028)
  • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä
  • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä

Konsensusennusteet

Klikkaamalla alla olevaa Hyväksyn-painiketta, siirryt verkkosivulle, jota ylläpitää ja jonka sisällön toimittaa Vara Research. Kempower ei ole millään tavoin vaikuttanut sivun sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen. Kempower ei miltään osin vastaa kyseiseltä verkkosivulta saatujen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Vara Researchin tarjoama tieto perustuu Kempoweria seuraavien analyytikoiden arvioihin ja ennusteisiin, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Linkistä saatavilla olevat tiedot eivät edusta Kempowerin tai sen johdon käsityksiä, ennusteita tai arvioita. Linkki on lisätty Kempowerin sivuille ainoastaan informointitarkoituksessa eikä se merkitse minkäänlaista sivun sisältöön liittyvää kannanottoa, tarkastusta tai vahvistusta Kempowerin osalta. Tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Siirtyessäsi Vara Researchin tuottamalle sivulle, teet sen omalla vastuullasi. Kempower ei millään tavoin vastaa siitä, miten käytät sivulla tarjottua sisältöä.

Hyväksyn