Osake

Tietoa osakkeesta

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Kempowerin rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 55 542 920 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa on 125 174 omaa osaketta.

Kempowerin osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR ja ISIN-koodi on FI4000513593.

Osakemonitori

Kempowerin osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa.

Osakkeenomistajat

Tietoja Kempowerin suurimmista osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Uudet näkymät vuodelle 2023

Kempower nostaa tulosnäkymiään vuodelle 2023. Kempowerin sähköajoneuvojen latausratkaisujen vahva kysyntä jatkui vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä ylittäen yhtiön odotukset. Samanaikaisesti Kempower on onnistunut kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan vastatakseen kasvavaan kysyntään. Kempower odottaa:

  • Vuoden 2023 liikevaihto; 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 miljoonaa euroa, aiemmin 14.4.2023 julkaistu liikevaihtoennuste oli 240–270 miljoonaa euroa),
  • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; yli 10 % (aiemmin 14.4.2023 julkaistu operatiivinen liiketulosmarginaali, % ennuste oli positiivinen 5 % – 10 %)

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla Kempower kiihdyttää kasvuaihioitaan kohti vuotta 2024 sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Kempower odottaa merkittävästi korkeampia kiinteitä kuluja vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle.

Taloudelliset tavoitteet

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.

  • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028)
  • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä
  • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä

Konsensusennusteet

Klikkaamalla alla olevaa Hyväksyn-painiketta, siirryt verkkosivulle, jota ylläpitää ja jonka sisällön toimittaa Vara Research. Kempower ei ole millään tavoin vaikuttanut sivun sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen. Kempower ei miltään osin vastaa kyseiseltä verkkosivulta saatujen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Vara Researchin tarjoama tieto perustuu Kempoweria seuraavien analyytikoiden arvioihin ja ennusteisiin, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Linkistä saatavilla olevat tiedot eivät edusta Kempowerin tai sen johdon käsityksiä, ennusteita tai arvioita. Linkki on lisätty Kempowerin sivuille ainoastaan informointitarkoituksessa eikä se merkitse minkäänlaista sivun sisältöön liittyvää kannanottoa, tarkastusta tai vahvistusta Kempowerin osalta. Tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Siirtyessäsi Vara Researchin tuottamalle sivulle, teet sen omalla vastuullasi. Kempower ei millään tavoin vastaa siitä, miten käytät sivulla tarjottua sisältöä.

Hyväksyn