Osake

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Uudet näkymät vuodelle 2023

Kempower nostaa tulosnäkymiään vuodelle 2023. Kempowerin sähköajoneuvojen latausratkaisujen vahva kysyntä jatkui vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä ylittäen yhtiön odotukset. Samanaikaisesti Kempower on onnistunut kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan vastatakseen kasvavaan kysyntään. Kempower odottaa:

  • Vuoden 2023 liikevaihto; 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 miljoonaa euroa, aiemmin 14.4.2023 julkaistu liikevaihtoennuste oli 240–270 miljoonaa euroa),
  • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; yli 14 % (päivitetty 19.10.2023. Aiemmin 18.7.2023 julkaistu operatiivinen liiketulosmarginaaliennuste; yli 10%)

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla Kempower kiihdyttää kasvuaihioitaan kohti vuotta 2024 sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Kempower odottaa merkittävästi korkeampia kiinteitä kuluja vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle.