Kempower sijoituksena

Kasvustrategia ja vastuullisuus

Kasvustrategia ja vastuullisuus

Kempower on laatinut kasvustrategian, joka perustuu uusille markkinoille laajentumisen strategiaan, jossa määritellään maantieteelliset markkinat ja asiakassegmentit, joihin Kempower keskittyy viisivuotisen vuoden 2025 loppuun saakka kestävän strategiakautensa aikana, sekä innovaatiostrategiaan, joka koostuu Kempowerin suunnitelmasta jatkaa sen tuote- ja ratkaisuvalikoiman kehittämistä. Myös vastuullisuus on keskeinen osa Kempowerin toimintaa.

Pyrimme jatkamaan laajentumista Euroopan markkinoilla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja tavoitteenamme on aloittaa toiminta Yhdysvalloissa 2023 loppuun mennessä. Keskitymme orgaaniseen kasvuun, mutta yritys- ja liiketoimintakaupat ovat myös mahdollisia. Arvioidessamme laajentumista uusille markkinoille, arvioimme niiden ominaispiirteitä ja asiakkaita. Esimerkiksi markkinoille menoa uusilla julkisen latauksen maantieteellisillä alueilla tarkastellaan erikseen kullakin maantieteellisellä markkinalla, ja markkinoiden houkuttelevuutta arvioidaan tutkimalla esimerkiksi mahdollisia markkinoilla menestyviä asiakkaita, kuinka hyvin paikalliset säädökset ja poliittiset päätökset edistävät sähköajoneuvoja sekä liikenteen sähköistymistä ja kilpailuympäristöä.

Asiakastyypistä riippuen myynti tapahtuu suoramyynnin, paikallisten myyntiyhtiöiden, avainasiakashallinnan mallin tai liikekumppaneiden kautta.

1. Nykyinen tuotevalikoima tavoitellun tulevan kasvun perustana

Pyrimme jatkamaan nykyisen tuotevalikoimansa kehittämistä ylläpitämällä tarkkaa tuotesuunnittelua ja -hallintaa massaräätälöinnin mahdollistamiseksi. Aiomme jatkaa keskittymistä tuotteiden suunnitteluun, jotka on helppo koota massaräätälöintiä varten, samalla kun se jatkaa erilaisten asiakas- ja lataustarpeiden palvelemista.

2. Tuotannon ja toiminnan kustannus- ja investointitehokkuus

Kun kasvatamme tuotantokapasiteettiamme vastaamaan tuotteidemme ennakoitua kysyntää, jatkamme useiden hankintalähteiden politiikan noudattamista ulkoistamalla osien tuotannon ulkopuolisille toimittajille. Samalla pidämme kokoonpanoprosessin kriittisimmät vaiheet yhtiössä. Lisäksi suunnittelemme jatkavamme standardoidun teknologian hyödyntämistä tuotteidemme kokoonpanossa mahdollisuuksien mukaan.

3. Tutkimus- ja kehitystoiminta ja uusien tuotteiden ja ominaisuuksien innovointi

Tavoitteenamme on luoda uusia innovaatioita uusien tuotteiden kautta ja ylläpitää taloudellista kilpailukykyä suunnittelemalla ominaisuuksia, jotka pienentävät tuotantokustannuksia. Tavoitteenamme on myös hyödyntää markkinatietoa, loppukäyttäjien palautetta ja latureiltamme kerättyä tietoa olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, sekä uusien, asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin vastaavien palveluiden kehittämiseen.

Kempowerin tavoitteena on olla paras kumppani asiakkailleen päästöttömän liiketoiminnan kehittämisessä. Ratkaisumme on suunniteltu mahdollistamaan päästötön liikkuminen. Pyrimme edistämään täysin sähköistä liikennettä yhteiskunnassa, pienentämään toimintamme ja tuotteidemme suhteellista hiilijalanjälkeä vuosittain ja kasvattamaan pikalatauslaitteidemme kierrätysastetta elinkaarensa lopussa. Uskomme, että vastuullisesti valmistetuilla ja kestävillä sähköajoneuvojen latausratkaisuilla on tärkeä rooli kestävässä taloudessa. Valitessamme toimittajia arvostamme lyhyitä kuljetusmatkoja ja toiminnan vastuullisuutta. Tuotantomme sijaitsee Suomessa ja suurin osa tuotannossamme käytetyistä osista ja komponenteista hankitaan lähialueelta Suomesta.

Kestävä kehitys on keskeinen valintaperuste valitessamme toimittajia. Edellytämme kaikkien toimittajiemme täyttävän itsearviointilomakkeen, ja voimme hylätä toimittajia heidän antamien vastuullisuutta koskevien tietojen perusteella.