Kempower sijoituksena

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuussitoumukset

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuussitoumukset

Kempowerin hallitus on vahvistanut yhtiölle keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Lisäksi Kempower sitoutuu kolmeen keskeiseen vastuullisuuden osa-alueeseen ja niihin liittyviin tavoitteisiin.

Taloudelliset tavoitteet

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.  

  • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028).  
  • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä  
  • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä 


Vastuullisuussitoumukset ja pitkän aikavälin tavoitteet

1. SITOUMUStaVOITTEET
100% hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä– Suhteellisen hiilijalanjäljen pienentäminen vuosittain
– Siirtyminen toiminnassa ja valmistuksessa 100-prosenttisesti fossiilivapaaseen sähköön vuoteen 2025 mennessä
– Henkilöstön liikelentomatkustamisesta syntyneen hiilijalanjäljen kompensointi
– Vähentää kaatopaikkajätteen määrä nollaan vuoteen 2025 mennessä
2. SITOUMUStaVOITTEET
Vastuulliset tuotteet, jotka mahdollistavat 100% sähköisen liikenteen varassa toimivan yhteiskunnan– Muovipakkausten vähentäminen 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2021 tasoon sekä siirtymään biomuoveihin ja biohajoaviin muoveihin, silloin kun se on taloudellisesti mahdollista
– Sähköajoneuvojen latureiden 99 prosentin kierrätysasteeseen niiden elinkaaren lopussa
3. SITOUMUStaVOITTEET
Paras työpaikka tulevaisuuden ammattilaisille– Työtapaturmien vähentäminen ja pitäminen nollassa
Korkean työtyytyväisyyden tason varmistaminen
– Ensiaputaitojen kouluttaminen henkilöstölle vakavien haittojen vähentämiseksi onnettomuuksien ja muiden terveydellisten hätätilanteiden sattuessa