Kempower sijoituksena

Miksi sijoittaa Kempoweriin?

Miksi sijoittaa Kempoweriin?

Erinomainen yhdistelmä kokemusta, innovaatiokykyä ja korkealaatuista teknologiaa.

Liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 1 191 prosenttia vuosina 2018–2020. Liikevaihtomme kasvua on ohjannut teknologisesti edistynyt tuotevalikoimamme ja sähköajoneuvojen DC-pikalataukseen tarkoitettujen ratkaisujemme kysynnän kasvu. Vuoteen 2030 mennessä DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa 17 prosentin ja Yhdysvalloissa 27 prosentin keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla yhteensä noin 4 000 miljoonaan euroon1.

1 Lähteet: BCG Stock Model: Why Electric Cars Can’t Come Fast Enough, Huhtikuu 2021; IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, Heinäkuu 2021.

Olemme ulkoistaneet merkittävän osan DC-pikalatauslaitteissa käytettävien osien valmistuksesta ulkopuolisille toimittajille, minkä ansiosta pystymme keskittymään loppukokoonpanoprosessiin, jossa tuotannon keskeinen osaaminen ja kilpailuedut tulevat esiin. Odotamme, että myynnin kasvaessa materiaalien yksikkökustannukset laskevat määräalennusten ansiosta. Lisäksi uskomme, että tuotteidemme modulaarisuus ja pilvipohjainen, keinoälyä hyödyntävä Kempower ChargEye™ -ohjelmistomme tukevat toimintojemme skaalautuvuutta.

Tuotteemme on kehitetty massaräätälöintiä varten, mutta ne ovat myös joustavia, koska lataustehoyksiköt voidaan sijoittaa jopa 50 metrin etäisyydelle latauspisteestä. Siirrettävät laturimme tarjoavat myös paljon joustavuutta paikoissa, joissa on vaikea saada sähköä. Lisäksi latausratkaisumme ovat yhteensopivia yleisimpien latausstandardien kanssa. Laturimme pystyvät jakamaan tehoa dynaamisesti satelliittilatauspisteiden välillä, mikä mahdollistaa latauskapasiteetin tehokkaan jakamisen latausjärjestelmän sisällä. Pikalaturimme pystyvät ohjaamaan sähköä suoraan sinne, missä sitä tarvitaan eniten. Uskomme tuotteidemme dynaamisuuden olevan merkittävä kilpailuetu.

Kempower perustettiin eriyttämällä se 1950-luvulla perustetusta Kemppi Oy -konsernista, joka on yksi johtavista hitsausratkaisujen toimittajista. Tutkimus- ja kehitystoiminnan onnistumisen osoituksena toimitimme vuonna 2006 virtalähteitä CERNille, ja Kempower palkittiin vuoden toimittajana. Tämän teknologisen perinnön tuella olemme onnistuneet luomaan innovaatiokulttuurin ja suunnitelman tulevalle tutkimus- ja kehitystoiminnallemme tavoitteenamme täyttää sähköajoneuvojen tulevat pikalataustarpeet.

Olemme allekirjoittaneet asiakaspuitesopimuksia ja/tai ostotilauksia arvostettujen kansainvälisten yhtiöiden kanssa, joiden uskomme olevan oman alansa edelläkävijöitä. Asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa latausoperaattoreita, hyötyajoneuvojen liikennöitsijöitä sekä laite- ja ajoneuvovalmistajia (OEM). Tuotteitamme myydään myös jakeluverkostomme kautta, mikä vähentää riippuvuuttamme yksittäisistä asiakkaista tai asiakasryhmistä.

Pyrimme toimimaan liikenteen ja kuljetuksen sähköistymisen eturintamassa, sillä ratkaisumme on suunniteltu mahdollistamaan päästötön liikkuvuus. Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja siihen kuuluviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kempower on sitoutunut 100 prosentin hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä ja 100 prosentin kierrätettävyyteen omassa toiminnassaan vuoteen 2025 mennessä.

Johtoryhmäämme kuuluu osaavia henkilöitä, joilla on kattavaa kokemusta voimakkaasti kasvavan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta. Kempowerin johdolla on merkittävää kokemusta myös vaativasta sähköteknisestä teollisuudesta ja/tai omista erikoisaloistaan. Kempower panostaa henkilöstöönsä sekä rekrytoimalla lisää asiantuntijoita yhtiön kasvun tukemiseksi että kehittämällä heidän asiantuntemustaan. Henkilöstötyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla, sillä Kempowerin suositteluindeksi (net promoter score, NPS) oli 87 prosenttia positiivinen kesäkuussa 2021 teetetyn työntekijöiden tyytyväisyyskyselyn mukaan. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut erittäin pientä.