Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Kempowerilla on hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä muihin asiaankuuluviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Kempower noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n soveltuvia sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Yhtiö noudattaa sen sisäisiä sääntöjä ja ohjeita ja vapaaehtoisesti myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Kempowerin sisäpiiriasioiden valvonnasta vastaa Yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. siitä, että sisäpiiritietoa käsittelemään joutuvat henkilöt ovat tietoisia sisäpiirimääräyksistä ja että he noudattavat kaupankäyntirajoituksia.

Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita voimassa olevan sisäpiirisääntelyn mukaan. Kempower Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Kempower Oyj:n rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Yhtiö on laatinut luettelon kaikista johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhtiöistä.

Lue lisää Kempowerin tiedonantopolitiikasta.