Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallitus vastaa Kempower Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten nimitysesitykset yhtiökokoukselle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenillä.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset näet sivulta Johdon Liiketoimet.

Vesa Laisi

Hallituksen puheenjohtaja 2024–, hallituksen jäsen, 2021–2024

s. 1957
Elektroniikan diplomi-insinööri; kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Liiketoimintayksikön johtaja, Danfoss Drives, Danfoss A/S, 2015–2022
Toimitusjohtaja, Vacon Oyj, 2002–2014

Keskeiset luottamustoimet

Danfoss-konsernin johtoryhmän jäsen 2015 – 2022
Hallituksen neuvonantaja, Wirepas Oy, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 31 097 osaketta

Antti Kemppi

Hallituksen varapuheenjohtaja 2024–, hallituksen puheenjohtaja 2017–2024

s. 1978
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Kempinvest Oy, 2005–
Toimitusjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2012-2020
Toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Uusikartano, 2019–

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Group Oy, 2017
Hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Eagle Lahti, 2021–
Hallituksen puheenjohtaja, Okeroisten Toimitilat Oy, 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Craft Meats Oy, 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Kempinnotkon Asunnot Oy, 2018–2022
Hallituksen puheenjohtaja, Kempinpuiston Asunnot Oy, 2018–2022
Hallituksen puheenjohtaja, Herralan Tontit Oy, 2018–2022
Hallituksen puheenjohtaja, Potestas Oy, 2015–
Hallituksen puheenjohtaja, Facultas Oy, 2012–
Hallituksen puheenjohtaja, M Helsinki Oy, 2010–2022
Hallituksen jäsen, Kemppi Oy, 2006–
Hallituksen jäsen, Gelit Oy, 2019–2022
Hallituksen jäsen, Kiinteistö Oy Uusikartano, 2019–
Hallituksen jäsen, Kipinä Terveys Osuuskunta, 2018–2021
Hallituksen jäsen, Kempinvest Oy, 2017–
Hallituksen jäsen, M Helsinki Oy, 2022-
Hallituksen jäsen, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2011-2022
Vanhempi neuvonantaja, Dear Lucy Oy, 2016–
Perustajajäsen Kasvuryhmä Suomi ry, 2015–
Valtuuskunnan jäsen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr, 2015–
Hallituksen jäsen, Volantes Oy, 2018–2021
Hallituksen jäsen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan Lahden toimisto, 2016–2017

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 17 501 osaketta.
Välillinen omistus: Kempinvest Oy. Kempinvest Oy omistaa 348 432 osaketta. Äänienemmistö Facultas Oy:ssä. Facultas Oy omistaa 17 501 osaketta. Äänienemmistö Potestas Oy:ssä. Potestas Oy omistaa 17 501 osaketta.

Teresa Kemppi-Vasama

Hallituksen jäsen, 2018–

s. 1970
Valtiotieteiden maisteri; MBA

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2020–
Toimitusjohtaja, Lomapilke Oy, 2010–2019
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy, 2017
Kehitysjohtaja, Suomen Punainen Risti, 2006–2009

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy, 2014–
Hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy, 2007–
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2020–
Hallituksen varapuheenjohtaja, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2018–
Hallituksen varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura ry, 2014–
Hallituksen jäsen, Cargotec Oyj, 2017–
Hallituksen jäsen, Kemppi Group Oy, 2012–
Hallituksen jäsen, Kiinteistö Oy Eagle Lahti, 2021–
Hallituksen jäsen, Okeroisten Toimitilat Oy, 2020–
Hallituksen jäsen, Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (VITAKO), 2020–
Hallituksen jäsen, Kempinnotkon Asunnot Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Kempinpuiston Asunnot Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Herralan Tontit Oy, 2018–
Hallituksen jäsen, Ferax Oy, 2009–
Hallituksen varajäsen, Teknologiateollisuus ry, 2020–
Valtuuskunnan puheenjohtaja, Perheyritysten liitto ry, 2021–
Valtuuskunnan jäsen, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry, 2019–
Valtuuskunnan jäsen, Perheyritysten liitto ry, 2015–
Valtuuskunnan jäsen, Lahden Teollisuusseuran Säätiö sr, 2014–
Valtuuskunnan jäsen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr, 2011–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy, 2012–2020
Hallituksen jäsen, Kemppi Kiinteistöt Oy, 2012–2019
Hallituksen jäsen, Lomapilke Oy, 2010–2019
Hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto ry, 2015–2018

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 17 501 osaketta.
Välillinen omistus: Enemmistöomistus: Bellator Oy. Bellator Oy omistaa 24 390 osaketta. Enemmistöomistus: Montia Oy. Montia Oy omistaa 24 390 osaketta.

Olli Laurén

Hallituksen jäsen, 2023–

MBA
Kansallisuus: Suomi ja Yhdysvallat

Keskeinen työkokemus

Egon Zehnder, 2001-
Vanhempi neuvonantaja/ Managing Partner (nyk.)
Global Head, Machinery & Industrial Technology Practice
Managing Partner, Calgary and Helsinki

Toimitusjohtaja & perustajaomistaja, Arnold’s Bakery & Café, 1996 – 2001

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Arnold’s Bakery & Café, 1996 – 2006

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 2 050 osaketta

Eriikka Söderström

Hallituksen jäsen, 2021–

s. 1968
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Ab Börsligan Oy, 2005–
Talousjohtaja, F-Secure Oyj, 2017–2021
Talousjohtaja, KONE Oyj, 2014–2016
Talousjohtaja, Vacon Oyj, 2009–2013

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Amadeus IT Group, 2022–
Hallituksen jäsen, NV Bekaert SA, 2020–
Hallituksen jäsen, Valmet Oyj, 2017–2024

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 29 181 osaketta

Tuula Rytilä

Hallituksen jäsen, 2023–

s. 1967
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Corporate Vice President, Microsoft Digital Stories, Microsoft Corporation (2016-2023)
Corporate Vice President, Post-Sale Monetization, Microsoft Corporation (2015-2016)
Corporate Vice President, Devices Marketing, Microsoft Corporation(2014-2015)

Chief Marketing Officer, Nokia Oyj (2012-2014)
SVP, Smart Devices Portfolio & Business Management, Nokia Oyj (2011-2012)
VP, Location Services, Nokia Oyj (2010-2011)
Johtotehtäviä, Nokia Oyj (1999-2009)

Keskeiset luottamustoimet

Breville Group Ltd., Hallituksen jäsen, 2023 –
eBrands, Hallituksen jäsen ja neuvonantaja, 2023 –
Bang & Olufsen, Hallituksen jäsen, 2019 –
National Nordic Museum, Johtokunnan jäsen, 2019 –

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus: 1 150 osaketta

Barbara Thierart-Perrin

Hallituksen jäsen, 2024-

S. 1978

Keskeinen työkokemus

President, Northvolt Systems, Northvolt AB, Sweden (2023 – )
Vice President, Northvolt Systems, Northvolt AB, Sweden (2021 – 2023)
Vice President Planning & Programs Africa, Middle-East, India region, Nissan Motor Corporation, Japan (2018 – 2021)
Accessories and merchandising Program Director & head of BU, Renault SAS (2015 – 2018)
Strategy and corporate Planning, Renault SAS (2014 – 2015)

Luottamusasemat

Hallituksen jäsen, Tekna Holding ASA (2022 – )

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallituksen tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Kempower Oyj:n hallituksella on kirjallinen työjärjestys hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Hallitus noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja on sitoutunut toimimaan sen sekä Yhtiön oman sisäpiiriohjeen mukaisesti. Lisäksi jokaisella hallituksen jäsenellä on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia tietoja, jotka hän saa Yhtiöstä tai muusta asiasta hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Hallitus arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta. Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Toimitusjohtaja esittelee jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen hallitukselle. Kokoukseen voi osallistua myös tapauskohtaisesti muita henkilöitä, joiden läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet työjärjestyksissä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä, joilla on tehtävien edellyttämä asiantuntemus. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ja ne raportoivat työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön liiketoiminnan laajuus edellyttää myös taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa tarkastusvaliokunnassa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelussa.

Hallitus valitsi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

 • Puheenjohtaja Eriikka Söderström
 • Antti Kemppi
 • Vesa Laisi
 • Olli Laurén

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä johtoryhmään kuuluvien johtajien nimitysten valmistelu ja palkitseminen. Valiokunnan tehtävänä on edistää ja kehittää valintaprosessien sekä palkitsemisjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä järjestelmällisyyttä ja noudattaa yhtiön hyvän hallinnoinnin periaatteita. Valiokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja esittelee sen yhtiökokouksessa. Valiokunta edistää myös osaamispääoman ja kyvykkyyden kehittymistä sekä seuraajasuunnittelua.

Hallitus valitsi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

 • Puheenjohtaja Tuula Rytilä
 • Teresa Kemppi-Vasama
 • Vesa Laisi
 • Olli Laurén

Teknologiavaliokunta

Hallitus päätti vuonna 2024 perustaa teknologiavaliokunnan seuraamaan yhtiön innovaatio- ja teknologiastrategian toteutumista. Teknologiavaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat jäsenet:

 • Puheenjohtaja Vesa Laisi
 • Antti Kemppi
 • Tuula Rytilä