Hallinnointi

Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy tulee toimimaan Kempowerin Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A
FI-00100 Helsinki
puh. +358 50 520 4098