Hallinnointi

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset toimitetaan Kempowerille lähettämällä sähköposti osoitteeseen investors@kempower.com ja legal@kempower.com .

Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle, kun omistus- ja ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa tietyt rajat. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaan liputusilmoitus on tehtävä, kun omistus- ja ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Lisätietoa liputusvelvollisuudesta ja Finanssivalvonnalle tehtävästä liputusilmoituksesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivuilta.