Kempower sijoituksena

Markkinoiden ja kasvun ajurit

Markkinoiden ja kasvun ajurit

Kempower toimii kansainvälisillä sähköajoneuvojen latausmarkkinoilla. Sähköajoneuvojen kysynnän taustalla olevien megatrendien odotetaan vauhdittavan sähköautojen latausmarkkinoiden kasvua.

Megatrendit sähköajoneuvojen kysynnän taustalla

Ajoneuvojen päästöjä koskeva sääntely on kiristymässä maailmanlaajuisesti pakottaen henkilöajoneuvojen valmistajat valmistamaan vähäpäästöisempiä ajoneuvoja perinteisiin polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna. Käytännössä tämä on johtamassa siihen, että henkilöajoneuvojen valmistajat lisäävät sähköajoneuvojen valmistusta välttääkseen mahdollisesti merkittäviä sakkoja tai muita kielteisiä seurauksia. Lukuisten säädösten odotetaan jatkossakin tukevan sähköajoneuvojen kysynnän ja tarjonnan kasvua, ja ne voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: päästövaatimuksiin, palkitsemisohjelmiin ja polttomoottoriajoneuvojen käyttörajoituksiin.

Tulevina vuosina sähköajoneuvojen omistuksen kokonaiskustannusten odotetaan laskevan akkujen hintojen laskiessa1. Akkukennojen hintojen odotetaan laskevan 143 Yhdysvaltain dollarista kilowattitunnilta vuonna 2020 alle 100 Yhdysvaltain dollariin kilowattitunnilta vuoteen 2030 mennessä2. Yli 50 prosenttia tästä hintojen laskusta odotetaan tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana, mikä kasvattaa sähköajoneuvon omistamisen ja käytön taloudellisia hyötyjä. Tämän puolestaan odotetaan nopeuttavan sähköajoneuvojen osuuden kasvua ajoneuvokannassa.

1 Lähteet: Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?, June 2021.

2 Lähteet: Bloomberg: Better batteries, 2019.

Ajoneuvovalmistajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vastatakseen sääntelyn kiristymiseen ja sähköajoneuvojen kysynnän kasvuun. Valmistajat ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan tuoda henkilöajoneuvojen markkinoille lähes 400 sähköajoneuvomallia vuoteen 2025 mennessä. Vaihtoehtojen lisääntymisen odotetaan nopeuttavan sähköajoneuvojen osuuden kasvua, ja sen puolestaan lisäävän sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin, ja siten myös DC-pikalatauslaitteiden, kysyntää.1 Yhteensä 26 kaupunkia oli syyskuuhun 2021 mennessä allekirjoittanut C40-sopimuksen, jossa ne sitoutuvat pienentämään liikennesektorin päästöjä ja hankkimaan ainoastaan nollapäästöisiä linja-autoja vuodesta 2025 alkaen.2

1 Lähteet: IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, July 2021 and public announcements made by OEM decision-makers.

2 Lähteet: C40 Cities Clean Bus Declaration of Intent., July 2021 and public announcements made by OEM decision-makers.

Sähkökäyttöisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen määrän kasvu

Edellä mainittujen megatrendien odotetaan tukevan sähkökäyttöisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen määrän kasvua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja sähköajoneuvojen kokonaiskannan, mukaan lukien sekä henkilö- että hyötyajoneuvot, odotetaan näillä kahdella markkinalla käsittävän noin 90 miljoonaa sähköajoneuvoa vuoteen 2030 mennessä1.

Kempowerin kohdemarkkinat

Keskitymme tällä hetkellä sähköajoneuvojen DC-pikalatauslaitteiden ja suuritehoisten latauslaitteiden markkinoihin Euroopassa ja näemme myös merkittäviä mahdollisuuksia Yhdysvaltoihin laajentumisessa. Vuoteen 2030 mennessä DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa 7 600 miljoonaan euroa ja Yhdysvalloissa 6 500 miljoonaan euroa eli yhteensä noin 14 000 miljoonaan euroon vuoden 2020 noin 638 miljoonasta eurosta.1

Euroopassa suurimman osan DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden suhteellisesta kasvusta vuosina 2020–2030 odotetaan tulevan hyötyajoneuvojen lataamisesta, kun taas Yhdysvalloissa henkilöajoneuvojen lataamisen odotetaan vaikuttavan suhteellisesti eniten markkinoiden kasvuun.

1 Lähteet: Kempower market research, ACEA European EV Charging Infrastructure Masterplan March 2022