Osake

Osinko ja osinkopolitiikka

Kempowerin osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa.