Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempowerin liiketoimintakatsaus 1.1.2023 – 31.3.2023 (tilintarkastamaton): Vahva ensimmäinen vuosineljännes 2023

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 20.4.2023 klo 9.30

Kempowerin liiketoimintakatsaus 1.1.2023 – 31.3.2023 (tilintarkastamaton): Vahva ensimmäinen vuosineljännes 2023 

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 20.4.2023 klo 9.30 

 

Tammikuu-maaliskuu 2023 lyhyesti (vertailuluvut suluissa tammi-maaliskuu 2022)  

 • Tilauskanta kasvoi 124,4 milj. euroon (29,1 milj. euroa)  

 • Tilauskertymä kasvoi 61,4 milj. euroon (26,9 milj. euroa)  

 • Liikevaihto kasvoi 385 % 55,8 milj. euroon (11,5 milj. euroa)   

 • Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 62 %:iin (29 %) liikevaihdosta  

 • Myyntikatemarginaali oli 50,8 % (48,3 %)  

 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 6,9 milj. euroon (-1,0 milj. euroa), 12,4 % liikevaihdosta (-8,6 %)  

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 milj. euroa (-2,0 milj. euroa)  

 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 465 (176) henkilöön kauden lopussa  

 

Tunnusluvut 

MEUR  

Q1/2023  

Q1/2022  

2022  

Tilauskanta  

124,4  

29,1  

118,9  

Tilauskertymä  

61,4  

26,9  

208,9  

Liikevaihto  

55,8  

11,5  

103,6  

Liikevaihdon kasvu, %  

385 %  

393 %  

279 %  

Myyntikate  

28,4  

5,6  

48,2  

Myyntikatemarginaali, %  

50,8 %  

48,3 %  

46,5 %  

Käyttökate  

7,9  

-0,2  

9,5  

Käyttökatemarginaali, %  

14,2 %  

-2,0 %  

9,2 %  

Liiketulos  

6,8  

-1,0  

6,1  

Liiketulosmarginaali, %  

12,3 %  

-8,6 %  

5,9 %  

Operatiivinen liiketulos  

6,9  

-1,0  

6,7  

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %  

12,4 %  

-8,6 %  

6,4 %  

Kauden tulos  

5,6  

-1,1  

3,6  

Omavaraisuusaste %  

62,2 %  

77,7 %  

67,5 %  

Liiketoiminnan rahavirta  

2,5  

-2,0  

-5,4  

Investoinnit  

1,6  

0,6  

6,2  

Nettovelka  

-58,6  

-71,5  

-58,4  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

0,1  

0,0  

0,6  

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR  

0,10  

-0,02  

0,06  

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR  

0,10  

-0,02  

0,06  

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa  

465  

176  

375  

Uudet näkymät vuodelle 2023  

Kempower antoi positiivisen tulosvaroituksen 14.4.2023 ja nosti tulosnäkymiään vuodelle 2023.  

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Aikaistettu Pohjois-Amerikan markkinoille meno vuonna 2023 vaikuttaa Kempowerin operatiiviseen liiketulokseen johtuen kustannuksista liittyen rekrytointeihin ja tehtaan perustamiseen. Tavoitteena on, että uusi tuotantokapasiteetti Yhdysvalloissa on käytettävissä vuoden 2023 loppuun mennessä.  

  

Kempower odottaa:  

 • Vuoden 2023 liikevaihto; 240–270 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 milj. euroa) 

 • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali; positiivinen 5 % – 10 %  

  

Aiemmat näkymät vuodelle 2023  

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Aikaistettu Pohjois-Amerikan markkinoille meno vuonna 2023 vaikuttaa Kempowerin operatiiviseen liiketulokseen johtuen kustannuksista liittyen rekrytointeihin ja kapasiteetin kasvattamiseen. Tavoitteena on, että uusi tuotantokapasiteetti Yhdysvalloissa on käytettävissä vuoden 2023 loppuun mennessä  

Kempower odottaa: 
  

 •  Vuoden 2023 liikevaihto; 180–210 milj. euroa (liikevaihto 2022: 104 milj. euroa), olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta  

 • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali; positiivinen yksinumeroinen operatiivinen liiketulosmarginaali, %   

  

Uudet taloudelliset tavoitteet  
 

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.   
 

 • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) 
    

 • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä 
    

 • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä  

 

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q1 TULOSTA:  

Vahva ensimmäinen vuosineljännes 2023   
 

Kempowerin kasvu kiihtyi ja tulos oli vahva vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 385 % 56 miljoonaan euroon kaikkien neljän maantieteellisen alueen vahvan kasvun ansiosta. Tilauskertymämme saavutti 61,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketuloksemme oli korkea eli 12,4 %, mikä johtui hyvästä myynnin jakaumasta ja siitä, että rekrytoinnit etenivät hieman suunniteltua hitaammin. Pohjois-Amerikan investointi ei vielä vaikuttanut kannattavuuteen.  

Olemme päivittäneet kasvustrategiamme ja tarkentaneet Euroopan ja Pohjois-Amerikan tasavirtalatausmarkkinaennustetta vuoteen 2030 saakka. Asetimme myös uudet taloudelliset tavoitteemme vuosiksi 2026–2028. Uuden arviomme mukaan tasavirtalatausmarkkinat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvavat 14 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Rekkojen sähköistyminen etenee nopeasti, ja odotamme hyötyajoneuvojen tasavirtalatausmarkkinan kasvavan henkilöautolatausta suuremmaksi. Tavoittelemme asemaa viiden suurimman yrityksen joukossa Euroopan ja Pohjois-Amerikan tasavirtalatausmarkkinoilla vuoteen 2030 mennessä.  

Olemme jatkaneet myyntiverkostomme laajentamista ja vahvistamista. Henkilöautojen latauksessa saimme yli 5 miljoonan euron tilauksen isolta asiakkaalta Isosta-Britanniasta. Lisäksi käynnistimme pilotin Euroopan johtaviin latauspisteoperaattoreihin kuuluvan Allegon kanssa. Solmimme myös laajan, 32 maata sekä Euroopassa että Afrikassa kattavan sopimuksen TSG:n kanssa, joka on Euroopan johtava kestävän liikenteen teknisten ratkaisujen toimittaja.  

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme merkittävän virstanpylvään hyötyajoneuvojen latauksessa Pohjoismaiden suurimman sähköbussivarikon käynnistyessä Tanskassa Aalborgin kaupungissa. Uusinta tekniikkaa edustavalla varikolla on Kempowerin pikalaturit, jotka pystyvät palvelemaan jopa 100 sähköbussia 4 MW:n kokonaisteholla. Bussien latausta optimoidaan ja valvotaan Kempower ChargEye Depot Master huipputeknologian avulla. Aalborgin latausvarikko on osoitus teknologisesta johtajuudestamme hyötyajoneuvojen tasavirtalatausmarkkinoilla, sillä meidät on nyt valittu Pohjoismaiden suurimman sähköbussivarikon toimittajaksi kahtena perättäisenä vuotena. Lisäksi saimme uuden tilauksen Scanialta, mikä vahvistaa vahvaa asemaamme hyötyajoneuvojen pikalatausteknologian markkinoilla.  
  

Ilmoitimme vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä myös Pohjois-Amerikan toimintojen ja tuotantolaitoksen perustamisesta Durhamiin, Pohjois-Carolinaan. Investoinnin suunniteltu arvo on noin 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria seuraavien viiden vuoden aikana, ja investointi tuo alueelle noin 300 uutta työpaikkaa. Uudella sähköautojen latureita valmistavalla tuotantolaitoksella on yli 14 000 neliömetriä tilaa meidän toiminnoille. Durham-Raleigh’n alueella sijaitsee Research Triangle Park, joka on yksi Yhdysvaltojen suurimmista tutkimuspuistoista. Alueella on myös huippuyliopistoja, kuten Duke University, NC State University ja UNC. Korkeatasoinen paikallinen teknologiaympäristö tekee alueesta erittäin houkuttelevan meidän kaltaisillemme teknologiayrityksille. Tavoitteenamme on aloittaa NEVI-yhteensopivien DC-latureiden tuotanto uudessa tuotantolaitoksessa tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä on tärkeä strateginen askel kansainvälisessä kasvussamme ja vahvistaa sitoutumistamme huippuluokan latausratkaisujen toimittamiseen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa.  

Olemme myös edenneet merkittävästi tuotannon ja toimitusketjun skaalaamisessa Suomessa.  Korkeamman kapasiteetin ansiosta olemme onnistuneet lyhentämään toimitusaikojamme, mikä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme aiempaa paremmin ja tehokkaammin. Lisäksi uuden osakokoonpanolinjamme käynnistäminen Lahden toisessa toimipisteessämme on myös hyvässä vauhdissa.  Tämä lisää entisestään tuotantokapasiteettiamme vuoden 2023 aikana. Elektroniikkakomponenttien saatavuus on parantunut edellisvuodesta, mutta tiettyjen komponenttien saatavuuteen liittyy edelleen riskejä.  

Kasvustrategiamme mukaisesti tutkimme parhaillaan eri vaihtoehtoja tuotantokapasiteetin laajentamiseksi Euroopassa. Tavoitteenamme on saada tämä uusi kapasiteetti käyttöön vuosien 2024 ja 2025 aikana.  

Vuosi alkoi erittäin lupaavasti fantastisten kempowerilaisten ja asiakkaidemme ansiosta. Päivitetty strategia antaa meille vahvan aseman kasvattaa tasavirtalataustoimintaamme maailmanlaajuisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.  

Tavoitteenamme on tarjota lisäarvoa sidosryhmillemme samalla, kun toteutamme pitkän aikavälin visiotamme luoda kestävämpi maailma innovatiivisten latausratkaisujemme avulla. Toivotan sähköistä kevättä ja hyviä latauskokemuksia kaikille sidosryhmillemme.  

 

Kempowerin pääomamarkkinapäivä 2023  

Kempower järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle tänään torstaina 20.4.2023 klo 13.00. Voit seurata suoraa webcast-lähetystä osoitteessa http://kempower.worksup.com

Tilaisuuden aikana Kempowerin johtoryhmä esittelee yrityksen strategiaa, siihen liittyviä tavoitteita sekä Kempowerin liiketoimintakatsauksen 1.1.-31.3.2023.  

   

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin tammi-maaliskuun 2023 liiketoimintakatsauksesta. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi

 
Kempower, sijoittajasuhteet:   

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower  

jukka.kainulainen@kempower.com  

Puh. 029 0021900  

 

Kempower, mediasuhteet:  

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower  

paula.savonen@kempower.com   

Puh. 0400 343 851   

  

Hyväksytty neuvonantaja:   

Aktia Alexander Corporate Finance Oy  

Puh. 050 520 4098  

  

Kempower lyhyesti:   

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.  Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com  

 

Liitteet