Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempowerin liiketoimintakatsaus 1.1.2022 – 31.03.2022: Vahva kasvu ja onnistunut strategian toimeenpano jatkui

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 6.5.2022 klo 9.30

Tammikuu-maaliskuu 2022 lyhyesti (vertailuluvut suluissa tammi-maaliskuu 2021)

  • Tilauskanta kasvoi 29,1 milj. euroon (10,0 milj. euroa)
  • Tilauskertymä kasvoi 26,9 milj. euroon (8,5 milj. euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 393 % 11,5 milj. euroon (2,3 milj. euroa)
  • Myyntikatemarginaali oli 47 % (51 %)
  • Liiketulos oli -0,9 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)
  • Kauden tulos oli -0,9 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -2,6 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)
  • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 176 henkilöön (57) kauden lopussa
  • Nettovelka oli -87,0 milj. euroa (3,8 milj. euroa)

KEMPOWER-KONSERNI TUNNUSLUVUT, MEUR

 

Q1/2022

Q1/2021

2021

Tilauskanta

29,1

10,0

13,7

Tilauskertymä

26,9

8,5

37,4

Liikevaihto

11,5

2,3

27,4

Liikevaihdon kasvu %

393 %

948 %

741 %

Myyntikate

5,4

1,2

12,7

Myyntikatemarginaali %

47 %

51 %

46 %

Käyttökate

-0,8

-0,4

1,2

Käyttökatemarginaali %

-7 %

-19 %

5 %

Liiketulos

-0,9

-0,5

1,1

Liiketulosmarginaali %

-8 %

-20 %

4 %

Operatiivinen liiketulos

-0,9

-0,5

1,1

Operatiivinen liiketulosmarginaali %

-8 %

-20 %

4 %

Kauden tulos

-0,9

-0,5

-4,5

Omavaraisuusaste %

89 %

2 %

92 %

Liiketoiminnan rahavirta

-2,6

-1,6

-2,2

Investoinnit

0,6

0,4

1,6

Nettovelka

-87,0

3,8

-90,4

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*

0,0

0,0

6,6

Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR

-0,02

-0,01

-0,12

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR**

-0,02

-0,01

-0,12

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

176

57

136

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät First North -listautumisannin kulut, jotka on sisällytetty rahoituskuluihin Suomen kirjanpitolain mukaisesti.

**Henkilöstölle marraskuussa 2021 myönnetyillä optioilla ei ole laimennusvaikutusta Q1 2022 tai tilikauden 2021 osalta kauden tappion vuoksi.

 

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q1 TULOSTA:

Vahva kasvu ja onnistunut strategian toimeenpano jatkui

Go-to-market-strategiamme toimeenpano eteni suunnitelmamme mukaisesti vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ja olen tyytyväinen suoritukseemme. Liikevaihtomme kasvoi 393 % ja oli 11,5 miljoonaa euroa johtuen voimakkaasta kasvusta Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Liikevaihto kasvoi muualla Euroopassa 831 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilauskantamme nousi ennätykselliseen 29,1 miljoonaan euroon vuosineljänneksen lopussa. Kauden tappiomme -0,9 miljoonaa euroa johtui suunnitelluista panostuksista työntekijöihin, tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin laajentamiseen olemassa olevan kasvustrategiamme mukaisesti.

Solmimme useita tärkeitä asiakassopimuksia vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Latausoperaattorit (CPO) ja vähittäiskauppaketjut -asiakasryhmissä saimme 3 miljoonan euron tilaukset sähköautojen pikalatausjärjestelmien toimittamisesta Power Dotille Espanjaan, Portugaliin ja Ranskaan joulukuussa 2021 saadun 2 miljoonan euron tilauksen lisäksi. Power Dot on eteläeurooppalainen latausoperaattori.

Linja-auto- ja kuorma-auto-operaattorit -asiakasryhmässä teimme sopimuksen Suomen suurimman linja-autoyrityksen Koiviston Auton kanssa DC-pikalatausteknologian toimittamisesta Vantaan ja Helsingin sähköbussivarikoille sisältäen 61 sähköbussia ja 3 MW:n kokonaistehon. Saimme myös Minusines S.A.:lta 2,5 miljoonan euron tilauksen sisältäen pikalatausratkaisujen toimituksen useille linja-autovarikoille Luxemburgissa. Lisäksi solmimme GodEnergi A/S:n kanssa sopimuksen DC-pikalatausteknologian toimittamisesta uudelle sähköbussivarikolle Aalborgiin Tanskaan. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin sähköbussivarikko.

Laite- ja ajoneuvovalmistaja (OEM) -asiakasryhmässä solmimme puitesopimuksen maailman johtavan kuljetusratkaisujen toimittajan Scanian kanssa Kempowerin DC-pikalatausteknologian ja -ratkaisujen toimittamisesta Scanian sähköbusseihin ja sähkökuorma-autoihin maailmanlaajuisesti.

Pilvipohjainen Kempower ChargEye™ -järjestelmä on vahvistanut asemaansa linja-auto- ja kuorma-auto-operaattoreiden keskeisenä latauksen hallinta- ja optimointijärjestelmänä. Kempower ChargEye täydentää Kempowerin latausjärjestelmien tarjoamaa tehden siitä kokonaisvaltaisen varikkojen latausratkaisun. ChargEyen älykäs, sähkönkulutuksen huippuja tasaava ominaisuus vähentää varikolla tarvittavaa piikkitehoa pienentäen operaattorin kuluja sekä valvoo ja varmistaa, että kaikki linja- ja kuorma-autot ovat esilämmitettyjä, täyteen ladattuja ja käyttövalmiita silloin kuin pitääkin.

Avasimme uudet tytäryhtiöt Ruotsiin ja Italiaan jo olemassa olevien Saksan, Iso-Britannian, Hollannin, Ranskan, Espanjan ja Norjan tytäryhtiöiden lisäksi. Otimme strategisesti tärkeän askeleen lanseeraamalla Kempower C- ja S-Series -tuotteemme Pohjois-Amerikan markkinoille. Toimimme tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa kumppaneidemme kautta, mutta jatkamme myös eri vaihtoehtojen kartoittamista toimintamme laajentamiseksi alueella.

Tuotantokapasiteetin laajennusprojektimme Suomessa sisältäen 10 300 lisäneliömetriä etenee suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset tuotantolinjat ovat auki ja tehdas tuottaa jo sähköautojen latausratkaisuja Kempowerin asiakkaille. Osa Suomen henkilöstöstä on jo muuttanut uusiin tiloihin ja loput muuttavat vuoden 2022 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Maailmanlaajuinen pula elektronisista komponenteista on jatkuva haaste koko toimialallamme. Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä hallitsimme tilanteen hyvin, mutta komponenttipula on merkittävä riski toimituksillemme myös tulevilla vuosineljänneksillä. Materiaalien ja komponenttien hintojen nousu ei vaikuttanut ensimmäisen vuosineljänneksen tuotantokustannuksiimme. Vuoden 2022 toisella puoliskolla näemme kustannusinflaation luovan paineita yksikkökustannuksillemme, jota pyrimme vähentämään kustannussäästöillä ja hinnankorotuksilla.

Sähköajoneuvojen lataustoimiala kasvaa nopeasti, ja useat trendit tukevat sähköautojen latausinfrastruktuurin kasvavaa kysyntää. Olemme vahvassa asemassa olemassa olevilla markkinoilla modulaarisen ja skaalautuvan tuotevalikoimamme, täysin ainutlaatuisen dynaamisen latausratkaisun ja ammattitaitoisen henkilöstömme ansiosta. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä olen erityisen ylpeä vahvasta kasvusta, onnistuneista rekrytoinneista, uusista merkittävistä kumppanuuksista ja uuden tehtaan avaamisesta aikataulussa. Kempowerin brändi on vahvistunut ja meidät tunnetaan markkinoilla, mikä puolestaan ohjaa myyntiä kasvavilla markkinoilla. Haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja Kempowerin työntekijöitä onnistuneesta vuoden aloituksesta.

Ukrainan sodan vaikutus Kempoweriin

Kempowerilla ei ole asiakkaita tai työntekijöitä Venäjällä eikä Ukrainassa. Kempowerilla ei lisäksi ole tuotantoa Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä tai suoria ostoja näistä maista. Olemme lopettaneet liiketoiminnan kehityksen koskien Venäjän markkinaa.

Kansainvälisen logistiikan viivästykset voivat aiheuttaa tiettyjen komponenttien saatavuuteen riskin. Olemme tunnistaneet nämä muutamat kriittiset komponentit ja olemme jo ryhtyneet tarvittaviin toimiin logistiikan reitittämiseksi uudelleen.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät ennallaan

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä. Kempower odottaa kausiluonteisuuden vaikuttavan Kempowerin liikevaihtoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Pohjoismaissa, missä latureiden asennus yleensä hidastuu talvikauden aikana sääolosuhteista johtuen.

Vuonna 2022 Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa Pohjois-Amerikan markkinoille.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsauksesta. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi.

 

Lisätietoja:

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja, Kempower

tomi.ristimaki@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

 

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

 

Kempower, media:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Tel. +358 50 520 4098

 

Kempower

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.  www.kempower.com

Yhteyshenkilöt

Liitteet