Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempowerille Carnegie 2023 Sustainability Award -palkinto kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvästä työstä  

Kempower on valittu vuoden 2023 Carnegie Sustainability Awards -kilpailussa parhaaksi tulokkaaksi. Carnegie antaa tunnustusta Kempowerin sitoutumisesta siihen, että kaikki yhtiön toiminnot edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.


Sähköautojen pikalatausjärjestelmien tarjoaja Kempower on valittu vuoden 2023 Carnegie Sustainability Awards -kilpailussa parhaaksi tulokkaaksi. Carnegie antaa tunnustusta Kempowerin sitoutumisesta siihen, että kaikki yhtiön toiminnot edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Vuonna 2019 perustetun Carnegie Sustainability Awards -palkinnon tavoitteena on nostaa esiin esimerkkejä vastuullisista yrityksistä, ja kannustaa myös muita yrityksiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sijoittajien kiinnostuksen herättämiseen. Kolmen kategorian voittajat valitaan 420 pörssiyhtiön joukosta, jotka edustavat noin 95 prosenttia markkina-arvosta pörssissä Pohjoismaissa.

Carnegie antaa Kempowerille tunnustusta yhtiön sitoutumisesta sähköautojen lataamisen mahdollistamiseen ja helpottamiseen, mikä edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Kempowerin ympäristökädenjälki, joka vertaa yhtiön valmistamia latausasemia käyttävien ajoneuvojen päästöjen vähenemistä yrityksen toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjälkeen, osoittaa, että Kempowerin liiketoiminnalla on merkittävä positiivinen nettovaikutus ympäristöön.

Kempowerin toiminnan vastuullisuutta lisää se, että yhtiön kaikella toiminnalla on ilmastonmuutosta merkittävästi hillitsevä vaikutus. 100 prosenttia Kempowerin toiminnasta on EU:n taksonomia-asetuksen 2020/852 kriteerien perusteella sekä taksonomiakelpoista että taksonomian mukaista. Carnegie-palkinto on myös tunnustus Kempowerin sitoutumisesta oman toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen: yhtiö on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähentämään kaatopaikkajätteen määrän nollaan vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristönäkökohtien lisäksi palkinto on tunnustus Kempowerin vastuulliselle työskentelykulttuurille. Vuonna 2022 Kempowerin henkilöstön suositteluindeksi (Employer Net Promoter Score, eNPS) oli 80, mikä viittaa erittäin korkeaan työntekijätyytyväisyyteen ja -sitoutumiseen.

”Kempower syntyi vastuulliseksi. Me edistämme vihreää siirtymää sähköiseen liikenteeseen ja luomme puhtaampaa ja hiljaisempaa ympäristöä meille kaikille. On mahtavaa, että Carnegie on palkinnut työmme, sillä kestävä kehitys on liiketoimintamme ytimessä. Minulle ja kaikille kempowerilaisille on luonnollista käyttää kokemustamme ja osaamistamme DC-latauksesta ilmaston hyväksi,” sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

”Sijoittajien kiinnostus yrityksiin, joiden liiketoimintamalliin on integroitu ESG-periaatteet ja joilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, jatkuu vahvana. Tulevaisuudessa useat uudet markkinoiden avoimuuteen tähtäävät säädökset vaikuttavat entistä enemmän sijoittajien päätöksiin ja tekevät Kempowerin kaltaisista yrityksistä houkuttelevia sijoituskohteita, ” sanoo Lena Österberg, Head of Sustainability Strategy and Advisory Carnegielta.

”Kempower on hyvä esimerkki yhtiöstä, joka on paitsi onnistunut sisällyttämään kestävän kehityksen osaksi liiketoimintamalliaan myös osoittanut suurta kunnianhimoa vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutokseen ja pienentää ympäristöjalanjälkeään, ” Österberg jatkaa.

 


Vuoden 2023 voittajat:
Large cap: Novo Nordisk
Small cap: AF Gruppen
Best newcomer: Kempower

 


Kempower, media:
Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
0400 343 851

 


Carnegie, media:
Emelie Friberg, Head of Communications, Carnegie
emelie.friberg@carnegie.se
+46 734 17 92 29

 


Carnegie Sustainability Award:
Carnegie perusti Carnegie Sustainability Award -palkinnon vuonna 2019. Kolmen kategorian voittajat valitaan Carnegie Researchin valitsemien noin 420 pörssiyhtiön joukosta, jotka edustavat noin 95 % markkina-arvosta pörssissä Pohjoismaissa. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä vastuullisista yrityksistä ja innostaa muita. Palkinto jaettiin Carnegie Sustainability Seminarissa 24. toukokuuta 2023 Kööpenhaminassa.

 

Kempower:
Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. 

www.kempower.com