Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower tilinpäätöstiedote 2021: Kempower jatkoi vahvaa kasvua vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 16.2.2022 klo 9:30

 
Kempower tilinpäätöstiedote 2021: Kempower jatkoi vahvaa kasvua vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

 

Lokakuu-joulukuu 2021 lyhyesti (vertailuluvut suluissa loka-joulukuu 2020)

 • Tilauskanta kasvoi 13,7 milj. euroon (3,8 milj. euroa)
 • Tilauskertymä kasvoi 11,5 milj. euroon (2,2 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 328% 8,4 milj. euroon (2,0 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali 46% (52%)
 • Liikevoitto -1,0 milj. euroa (-0,3 milj. euroa)
 • Tilikauden tappio -5,5 milj. euroa sisältäen 5,8 milj. euron listautumiskulut
 • Liiketoiminnan rahavirta 2,9 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 136 henkilöön (38) kauden lopussa
 • Nettovelka -90,4 milj. euroa (2,9 milj. euroa) liittyen onnistuneeseen listautumisantiin Nasdaq First North Growth markkinapaikalle ja 100,1 milj. euron bruttovaroihin
 • Kaupankäynti Kempowerin osakkeella Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla alkoi 14.12.2021

Tammikuu–joulukuu 2021 lyhyesti (vertailuluvut suluissa tammi–joulukuu 2020)

 • Tilauskertymä kasvoi 37,4 milj. euroon (7,1 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 741% 27,4 milj. euroon (3,3 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali 46% (54%)
 • Liikevoitto 1,1 milj. euroa (-2,2 milj. euroa)
 • Liikevoittomarginaali 4% (-68%)
 • Tilikauden tappio -4,5 milj. euroa sisältäen 6,6 milj. euron listautumiskulut
 • Liiketoiminnan rahavirta -2,2 milj. euroa (-2,5 milj. euroa)

Tunnusluvut

Q4/2021

Q4/2020

H2/2021

H2/2020

2021

2020

Tilauskanta

13,7

3,8

13,7

3,8

13,7

3,8

Tilauskertymä

11,5

2,2

17,3

5,9

37,4

7,1

Liikevaihto

8,4

2,0

18,4

2,5

27,4

3,3

Liikevaihdon kasvu %

328 %

712 %

633 %

726 %

741 %

894 %

Myyntikate

3,9

1,0

8,7

1,3

12,7

1,8

Myyntikatemarginaali %

46 %

52 %

48 %

53 %

46 %

54 %

EBITDA

-1,0

-0,3

1,2

-0,8

1,2

-2,1

EBITDA-marginaali %

-11 %

-16 %

6 %

-32 %

5 %

-66 %

Liikevoitto/-tappio

-1,0

-0,3

1,1

-0,9

1,1

-2,2

Liikevoittomarginaali %

-12 %

-17 %

6 %

-34 %

4 %

-68 %

Operatiivinen EBIT

-1,0

-0,3

1,1

-0,9

1,1

-2,2

Operatiivinen EBIT -marginaali %

-12 %

-17 %

6 %

-34 %

4 %

-68 %

Tilikauden voitto/tappio

-5,5

2,1

-4,3

1,6

-4,5

0,2

Omavaraisuusaste %

92 %

10 %

92 %

10 %

92 %

10 %

Liiketoiminnan rahavirta

2,9

-0,2

2,1

-1,2

-2,2

-2,5

Investoinnit

0,8

0,1

1,0

0,2

1,6

0,5

Nettovelka

-90,4

2,9

-90,4

2,9

-90,4

2,9

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*

5,8

6,4

6,6

Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR

-0,13

0,05

-0,11

0,04

-0,12

0,01

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR**

-0,13

0,05

-0,11

0,04

-0,12

0,01

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

136

38

136

38

136

38

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät First North listautumisannin kulut, jotka on sisällytetty rahoituskuluihin Suomen kirjanpitolain mukaisesti.

**Henkilöstölle marraskuussa 2021 myönnetyillä optioilla ei ole laimennusvaikutusta vuoden 2021 tilikauden tappion vuoksi.

 

Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kommentoi Q4 -tulosta:


Kempower jatkoi vahvaa kasvua vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä


Vuonna 2021 akkukäyttöisten sähköajoneuvojen (BEV) rekisteröinti kasvoi Euroopassa 1,2 miljoonaan henkilöautoon kasvaen 65 prosenttia edellisestä vuodesta. Samaan aikaan me teimme skaalautuvalla tuoteportfoliollamme läpimurron pohjoismaisille DC (Direct Current) -latausmarkkinoille.

Strategiamme toteutus eteni hyvin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja liikevaihto kasvoi 328 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 741 % 27,4 miljoonaan euroon pääasiassa Pohjoismaiden ja myös muun Euroopan vauhdittamana. Pidimme myös myyntikateprosenttimme terveellä 46 %:n tasolla koko vuoden. 

Osana kasvustrategiaamme olemme panostaneet ihmisiin ja rekrytoimme vuoden aikana lähes 100 uutta ammattilaista. Lisäksi investoimme tuotantokapasiteetin laajentamiseen, joka kasvoi 500m2:stä 2800m2:iin vain neljässä kuukaudessa. Tämä on konkreettinen esimerkki skaalautuvasta toimintamallistamme ja ammattitaitoisista ihmisistä kasvun johtamisessa. Vuonna 2022 uuden tehtaan 10 300 m2 lisäkapasiteetti laajentaa tuotantokapasiteettiamme entisestään. Joulukuussa 2021 saimme päätökseen molempien tuotantolaitosten sertifiointiprosessin ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaateilla jo vuonna 2020 saadun ISO 9001 -sertifikaatin lisäksi.

Olemme tietoisesti kasvattaneet varastojamme puolijohdekomponenttien maailmanlaajuisen pulan vuoksi ja joidenkin komponenttien yksikkökustannukset ovat nousseet, mutta kokonaisvaikutus liiketoimintaan on ollut varsin rajallinen. Emme menettäneet yhtään asiakastoimitusta komponenttipulan vuoksi. Tämä on hyvä esimerkki dual-sourcing strategiamme onnistumisesta ja hankintaosastomme tekemästä hyvästä työstä.

Vuoden 2021 aikana pilvipohjaisesta taustajärjestelmä ChargEye™:stä muodostui kriittinen osa Kempowerin tarjoamaa laturien elinkaarihallinnassa, asiakkaiden järjestelmien integraatioalustana ja linja-auto-operaattoreiden varikkosovelluksena. Aloitimme myös täysin ainutlaatuisen ratkaisumme, dynaamisen tehonjaon toimitukset. Dynaaminen tehonjako on osoittanut arvonsa mahdollistamalla bussioperaattorien tyhjäkäyntikapasiteetin vähentämisen ja myös lyhemmät jonot sähköautojen pikalatausasemilla. Tämä on erityisen tärkeää sähköautokuskeille kaikilla kasvavilla markkinoilla. 

Vuonna 2021 pystyimme vahvistamaan markkina-asemaamme kaikissa tärkeimmissä asiakasryhmissämme. 

Latausoperaattorit (CPO) ja vähittäiskauppaketjut -asiakasryhmissä Kempowerin latausjärjestelmiä asennettiin laajasti Pohjoismaihin Recharge Infran toimesta. Allekirjoitimme myös lukuisia tärkeitä puitesopimuksia muun muassa Iso-Britanniassa Osprey Chargingin kanssa, ja Vattenfallin kanssa, joka on yksi Euroopan johtavista energiayhtiöistä, sekä Suomen suurimman vähittäiskauppaosuuskunnan S-ryhmän kanssa.  

Linja-auto- ja kuorma-auto-operaattorit -asiakasryhmässä toimitimme 89 latauspistettä Ruotsiin Malmöön, joka on Pohjoismaiden suurin sähköbussivarikko, ja 52 latauspistettä Ruotsiin Jönköpingin linja-autovarikolle. Joulukuussa Kempower valittiin toimittamaan sähköbussikaluston pikalatausratkaisuja Keolikselle Göteborgiin Ruotsiin. Toimitus sisältää noin 70 pikalaturia. Keolis on yksi maailman suurimmista joukkoliikenteen operaattoreista. 

Laite- ja ajoneuvovalmistaja (OEM) -asiakasryhmässä Kempower aloitti kumppanuuden Gilbarco Veeder-Rootin kanssa, joka on maailman johtava polttoainejakelu-, myymälä- ja teknologiaratkaisujen tarjoaja. Aloitimme vuonna 2021 yhteistyön myös Epirocin kanssa. Epiroc on yksi kaivos- ja infrastruktuuriteollisuuden johtavista tuottavuuden ja kestävän kehityksen tarjoajista. 

Vuoden 2021 lopussa Kempowerin latureita on toimitettu yli 30 maahan ja kaikille asutuille mantereille.

Päästöttömän liiketoiminnan kehittäminen on Kempowerin DNA:ssa. Kempowerin latausratkaisut voivat vähentää liikkumisen päästöjä 86 % liikenteessä. Olemme sitoutuneet 100 % hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja 100 % kierrätettävyyteen omassa tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Saavutamme jo nyt 99 %:n kierrätettävyysasteen T-series latureillamme. Latausratkaisujemme ennaltaehkäisevä huolto toteutetaan Kempower ChargEye™ -pilvipalvelun kautta. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä toteutetussa henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa eNPS-tuloksemme oli 83 korostaen sitoutumistamme olemaan paras työpaikka tulevaisuuden ammattilaisille.

Vuosi 2021 oli Kempowerille historiallinen. Meistä tuli julkinen yhtiö ja listasimme osakkeemme Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle. Onnistunut listautuminen oli tärkeä virstanpylväs Kempowerin kasvumatkalla, ja meillä oli vuoden 2021 lopussa lähes 27 000 osakkeenomistajaa. Listautumisannin varat sijoitetaan Kempowerin kasvustrategian toteuttamiseen nopeasti kasvavilla DC-pikalatausmarkkinoilla.

Haluan kiittää fantastista Kempower-tiimiä erinomaisesta työstä ja omistautumisesta vuoden 2021 aikana Kempowerin liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Toivotan myös lämpimästi tervetulleeksi kaikki uudet työntekijät, jotka ovat aloittaneet tai tulevat aloittamaan Kempowerin palveluksessa vuoden 2022 aikana. Vuonna 2022 meillä on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa liiketoimintamme kasvattamista, yrityksen edelleen kehittämistä ja erottautumista globaaleilla sähköautojen latausmarkkinoilla. Tavoitteenamme on tarjota toimialamme paras sähköajoneuvojen latauskokemus.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä. Kempower odottaa kausiluonteisuuden vaikuttavan Kempowerin liikevaihtoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Pohjoismaissa, missä latureiden asennus yleensä hidastuu talvikauden aikana sääolosuhteista johtuen.

Vuonna 2022 Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2021 aikana Kempower perusti myyntiin ja markkinointiin keskittyvät tytäryhtiöt Norjaan, Saksaan, Hollantiin, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja Espanjaan ja on parhaillaan perustamassa tytäryhtiöitä Ruotsiin ja Italiaan. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa Pohjois-Amerikan markkinoille.

 

Kutsu Kempowerin vuoden 2021 tilinpäätöksen webcastiin

Järjestämme webcast-lähetyksen osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 16. helmikuuta 2022 klo 13:00. Webcastissa Kempowerin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja talousjohtaja Jukka Kainulainen. Tilaisuus järjestetään englanniksi, mutta kysymyksiä voi esittää sekä suomeksi, että englanniksi chatin kautta. Tervetuloa seuraamaan webcastiä rekisteröitymättä tämän linkin kautta: www.worksup.com/kempower/

Julkaisemme tallenteen ja esitysmateriaalin webcastin jälkeen Kempowerin verkkosivuilla: https://investors.kempower.com/fi

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi 

Lisätietoja antaa:
Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja, Kempower

tomi.ristimaki@kempower.com

Puh. 029 002 1900

 

 

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

Puh. 0400 343 851

 

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. 029 0021900

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com

Liitteet