Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 23.6.2022 klo 09.00

Kempower Oyj (yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa ”Kempower” tai ”Konserni”) siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards – FAS) kansainväliseen IFRS (International Financial Reporting Standards) -raportointiin. Yhtiö arvioi siirtymisen IFRS-raportointiin lisäävän taloudellisten lukujen vertailukelpoisuutta muihin toimialan yhtiöihin, tukevan yhtiön kasvustrategiaa sekä lisäävän kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta yhtiöön.

Kempower Oyj julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun osavuosikatsauksensa 30.6.2022 päättyvältä raportointikaudelta. Vertailutiedot esitetään 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja vertailukaudelta 30.6.2021. IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2021. Kempower on aiemmin laatinut tilinpäätöksensä suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti.

Kempower on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS-raportoinnin mukaiset taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa konsernin laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista vertailukausilta 31.12.2021 ja 30.6.2021. Lisäksi esitetään IFRS-siirtymäpäivän konsernitase 1.1.2021. IFRS-raportoinnin siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön verrattuna on kuvattu tämän tiedotteen liitetiedoissa.

Merkittävimmät IFRS-raportointiin siirtymisen aiheuttamat vaikutukset:

  • Vuokralle otetun omaisuuden käyttöoikeus ja vuokrien maksua vastaava rahoitusvelka kirjataan taseeseen, mikä kasvattaa pitkäaikaisia varoja ja rahoitusvelkoja. Rahoitusvelkojen kasvu vaikuttaa sekä nettovelka että omavaraisuusaste tunnuslukuihin. Vuokrakulun oikaisu liiketoiminnan muista kuluista vuokrasopimusvelan lyhennykseksi ja korkokuluksi parantaa liiketoiminnan rahavirtaa ja EBITDA tunnuslukua.
  • Tuotekehityskustannukset jaksotetaan useammalle tilikaudelle IFRS:n mukaisten aktivointiedellytysten täyttyessä. Tuloslaskelmassa kulut kirjataan liiketoiminnan muiden kulujen sijaan poistoihin, mikä parantaa EBITDA tunnuslukua. Kirjaustavan muutoksella on myös vaikutusta investointien määrään.
  • Listautumisen transaktiokulut, jotka liittyvät suoraan uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun, on kirjattu netottamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa omassa pääomassa. Olemassa oleviin osakkeisiin liittyvät listautumisen transaktiokulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. FAS-raportoinnissa kaikki listautumiseen liittyvät kulut on kirjattu tuloslaskelman rahoituskuluihin. Muutos pienentää liiketoiminnan rahavirtaa ja kasvattaa vastaavasti rahoituksen rahavirtaa.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkasta­mattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaista konsernin tuloslaskelmaa tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja konsernitasetta 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

MEUR

1–6/2021

7–12/2021

1–12/2021

Tilauskanta

14,9

13,7

13,7

Tilauskertymä

20,1

17,3

37,4

Liikevaihto

9,0

18,4

27,4

Liikevaihdon kasvu, %

1107 %

633 %

741 %

Myyntikate

4,1

8,8

12,9

Myyntikatemarginaali, %

45 %

48 %

47 %

Käyttökate

0,5

-0,1

0,5

Käyttökatemarginaali, %

6 %

-0 %

2 %

Liiketulos

0,0

-0,7

-0,7

Liiketulosmarginaali, %

0 %

-4 %

-3 %

Operatiivinen liiketulos

0,2

0,8

1,0

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

2 %

4 %

4 %

Kauden tulos

-0,3

0,5

0,3

Omavaraisuusaste, %

9 %

91 %

91 %

Liiketoiminnan rahavirta

-4,0

7,4

3,4

Investoinnit

0,6

1,0

1,6

Nettovelka

6,1

-89,3

-89,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

0,2

1,5

1,7

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

-0,01

0,01

0,01

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

-0,01

0,01

0,01

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

87

136

136

Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytyslaskelmat on esitetty tiedotteen liitetiedoissa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin siirtymisestä IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomista IFRS-vertailutiedoista. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi.

Lisätietoja:
Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com
Puh. +358 29 0021900

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098

Kempower

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.  www.kempower.com

Yhteyshenkilöt

Liitteet