Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj: Yhtiöjärjestyksen mukainen ilmoitus osuuksien muutoksesta

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 9.11.2023 klo 09.30

Yhtiöjärjestyksen mukainen ilmoitus osuuksien muutoksesta

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ.

Kempower Oyj (”Yhtiö”) on vastaanottanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisen ilmoituksen Kemppi Group Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan Kemppi Group Oy:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä laski alle 2/3 liputusrajan 9.11.2023.

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

61,93 %

61,93 %

55 542 920

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

N/A

N/A

N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi

Suora

Välillinen

Suora

Välillinen

FI4000513593

34 400 000

61,93 %

A YHTEENSÄ

34 400 000

61,93 %

 

Lisätietoa

Kemppi Group Oy on kommentoinut omistusmuutosta 9.11.2023 julkaistussa lehdistötiedotteessa seuraavasti:

”Kemppi Group on ollut ja tulee tämän osakemyynnin jälkeenkin olemaan Kempowerin suurin osakkeenomistaja noin 61,93 % omistusosuudella osakkeista ja äänistä. Kemppi Group on vahvasti sitoutunut Kempowerin pitkän aikavälin kehitykseen ja uskoo, että laajempi osakkeenomistajapohja ja parempi likviditeetti lisäävät kiinnostusta osaketta kohtaan ja tukevat Kempowerin arvonluontia. Kemppi Oy on ollut Kempin perheen omistuksessa jo lähes 75 vuoden ajan, ja jatkamme tästä eteenpäin Kempowerin pääomistajana. Koemme, että Kempowerin matka on vasta alkanut, ja haluamme olla vahvasti mukana tällä matkalla yhdessä muiden osakkeenomistajien, Kempowerin työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, toteaa Kemppi Groupin hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi.

Osoituksena sitoutumisestaan Kempowerin omistajuuteen, Kemppi Group on sitoutunut luovutusrajoitukseen (lock-up), joka päättyy 360 päivän päästä nyt julkistetusta osakekaupasta.

Kemppi Groupin lehdistötiedote on saatavilla osoitteessa: https://kemppigroup.com/news-media/

 

Sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com  
Puh. 029 0021900

Mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
Puh. 0400 343 851

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.  Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

Tärkeitä tietoja:

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa tai merkitä, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita tulla myymään missään valtiossa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei saa julkistaa, kopioida, jäljentää tai levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen julkistaminen tai levittäminen ei olisi soveltuvan sääntelyn mukaista tai edellyttäisi ylimääräistä rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä kuin Suomen lain mukaan vaaditaan. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Liitteet