Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1.2023 – 31.12.2023 (tilintarkastamaton): Erinomainen vuosi 2023

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 14.02.2024 klo 9.30

 

Kempower Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1.2023 – 31.12.2023 (tilintarkastamaton): Erinomainen vuosi 2023

 

Lokakuu-joulukuu 2023 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa lokakuu-joulukuu 2022)

 • Tilauskanta oli 110,6 milj. euroa (118,9 milj. euroa) Q4 lopussa
 • Tilauskertymä kasvoi 66,7 milj. euroon (61,7 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 119 % 82,8 milj. euroon (37,8 milj. euroa)
 • Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 63 %:iin (52 %) liikevaihdosta
 • Myyntikatemarginaali oli 53,1 % (46,9 %)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 5,5 milj. euroon (3,5 milj. euroa), 6,7 % liikevaihdosta (9,1 %)
 • Kauden voitto oli 5,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 milj. euroa (-8,4 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 737 (375) henkilöön kauden lopussa

 

Tammikuu-joulukuu 2023 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammi-joulukuu 2022)

 • Tilauskertymä kasvoi 275,3 milj. euroon (208,9 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 174 % 283,6 milj. euroon (103,6 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali oli 52,1 % (46,5 %)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 40,7 milj. euroon (6,7 milj. euroa), 14,3 % liikevaihdosta (6,4 %)
 • Kauden tulos kasvoi 33,7 milj. euroon (3,6 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 39,7 milj. euroa (-5,4 milj. euroa)

  

KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

MEUR

Q4/2023

Q4/2022

H2/2023

H2/2022

2023

2022

Tilauskanta

110,6

118,9

110,6

118,9

110,6

118,9

Tilauskertymä

66,7

61,7

127,6

127,0

275,3

208,9

Liikevaihto

82,8

37,8

155,4

70,5

283,6

103,6

Liikevaihdon kasvu, %

119 %

352 %

120 %

284 %

174 %

279 %

Myyntikate

43,9

17,7

82,4

32,8

147,7

48,2

Myyntikatemarginaali, %

53,1 %

46,9 %

53,0 %

46,6 %

52,1 %

46,5 %

Käyttökate

7,8

3,9

23,8

7,1

47,1

9,5

Käyttökatemarginaali, %

9,4 %

10,3 %

15,3 %

10,0 %

16,6 %

9,2 %

Liiketulos

5,5

2,9

19,8

5,3

40,6

6,1

Liiketulosmarginaali, %

6,7 %

7,6 %

12,8 %

7,5 %

14,3 %

5,9 %

Operatiivinen liiketulos

5,5

3,5

19,9

5,8

40,7

6,7

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

6,7 %

9,1 %

12,8 %

8,3 %

14,3 %

6,4 %

Kauden tulos

5,3

2,5

17,0

4,1

33,7

3,6

Omavaraisuusaste, %

58,3 %

67,5 %

58,3 %

67,5 %

58,3 %

67,5 %

Liiketoiminnan rahavirta

0,7

-8,4

16,6

-1,8

39,7

-5,4

Investoinnit

2,9

2,2

5,7

3,8

9,6

6,2

Nettovelka

-74,6

-58,4

-74,6

-58,4

-74,6

-58,4

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

0,6

0,0

0,6

0,1

0,6

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

0,10

0,05

0,31

0,07

0,61

0,06

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,10

0,05

0,31

0,07

0,61

0,06

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

737

375

737

375

737

375

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2024 

Kempower on edelleen sitoutunut nopean ja kannattavan kasvun tavoitteluun. Vuonna 2024 yhtiö lisää panostuksiaan laajentuakseen päämarkkinoillaan. Näihin panostuksiin kuuluu markkina-aktiviteettien vahvistaminen sekä kapasiteetin lisääminen Euroopassa. Lisäksi jatkamme kasvustrategian toimeenpanoa Pohjois-Amerikassa ja lanseeraamme uuden, seuraavan sukupolven pikalataustuoteportfolion.

Lyhyellä aikavälillä näihin kasvuhankkeisiin liittyvien kiinteiden kustannusten odotetaan ylittävän liikevaihdon kasvun, mikä vaikuttaa vuoden 2024 kannattavuuteen. Vuoden 2024 näkymät perustuvat seuraavan sukupolven tuoteportfolion onnistuneeseen lanseeraukseen.

Kempower odottaa:

 • Vuoden 2024 liikevaihto; 360–410 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2023: 283,6 miljoonaa euroa)
 • Vuoden 2024 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; 5 %–10 %

Asiakkaiden korkeat varastotasot ja seuraavan sukupolven tuoteportfolion lanseeraus vaikuttivat tilauskertymään vuoden 2023 lopulla ja vuoden 2024 alussa heijastuen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen taloudellisiin lukuihin. Lanseeraus on viivästyttänyt joidenkin asiakkaiden ostopäätöksiä heidän suosiessa uusinta teknologiaa ostopäätöksissään:

 • Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Kempower arvioi liikevaihdon olevan 51–56 miljoonaa euroa ja operatiivisen liiketuloksen olevan merkittävästi alle vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.

 • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028)
 • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä
 • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä

  

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q4/23 TULOSTA: 

Erinomainen vuosi 2023

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli ennätyksellinen korkea 82,8 miljoonaa euroa. Tilauskertymä oli hyvällä tasolla 66,7 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulosmarginaali, 6,7 prosenttia, oli odotetusti aiempia vuosineljänneksiä alhaisemmalla tasolla ja siihen vaikutti kasvaneet kiinteät kulut, lisävaraukset sekä Pohjois-Amerikan operaatioista syntyneet lisääntyneet kulut. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä tuotimme noin 5 000 latauspistettä ja Kempowerin latauspisteiden kautta ladatun virran määrä kasvoi vuoden 2022 viimeisen neljänneksen 30 000 megawattitunnista 70 000 megawattituntiin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Päämarkkinamme Eurooppa ja Pohjois-Amerikka kehittyivät erisuuntaisesti vuoden loppua kohti. Vuoden 2023 lopussa havaitsimme joidenkin eurooppalaisten asiakkaiden purkavan varastotasojaan ja tekevän uusia tilauksia myöhemmin, johtuen parantuneista toimitusajoista ja komponenttien paremmasta saatavuudesta. COVID-19 aikana vallinneesta komponenttipulasta johtuen tietyt asiakkaat olivat kasvattaneet varastojaan vuonna 2022 ja vuoden 2023 alkupuolella. Havaitsimme myös tietyillä markkinoilla investointiaktiivisuuden laskua johtuen viiveistä sähköverkkoyhteyksien saatavuudessa, mikä heijastui vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen tilauskertymään. Sähköajoneuvojen määrän kasvuluvut kertovat edelleen selkeästi positiivisesta pikalatausmarkkinan kehittymisestä. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuoden 2023 aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista 16 prosenttia ja 8 prosenttia oli sähköajoneuvoja. Tämä tarkoittaa 28 prosentin ja 18 prosentin absoluuttista kasvua Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuoteen 2022 verrattuna. Alati kasvava sähköajoneuvokanta ja päästöttömyystavoitteet ajavat investointeja pikalatausinfrastruktuuriin molemmilla mantereilla.

Yhdysvalloissa myönnettävän National Electric Vehicle Infrastructure -rahoituksen (NEVI) kanavoituminen asiakkaille vuonna 2023 on ollut odotettua hitaampaa. Odotamme NEVI-rahoituksen tehokkaampaa allokoitumista pikalatausinfrastruktuuriin vuonna 2024 ja rahoitus tulee kasvattamaan Yhdysvaltojen kysyntää entisestään. Pohjois-Amerikan kysynnän kasvaessa, olen erittäin iloinen, että toimintomme ja tuotantomme Pohjois-Carolinassa ovat käynnistyneet onnistuneesti suunnittelussa aikataulussa. Saimme tuotannolle Electrical Testing Laboratories (ETL) -sertifioinnin, mikä oli viimeinen askel ennen kuin laitoksen täysimääräinen toiminta voi alkaa. Pohjois-Amerikan tilauskertymä oli 10 prosenttia kokonaistilauskertymästämme ja potentiaalisten asiakkaiden määrä on kehittynyt positiivisesti, mikä kertoo kasvavasta luottamuksesta Kempowerin brändiä kohtaan.

Olemme nyt onnistuneesti toimittaneet ensimmäisen erän tuotteitamme Pohjois-Carolinan tuotantolaitokselta asiakkaillemme. Olen ylpeä nähdessäni Kempowerilaisten kovan työn konkreettisia tuloksia. Durhamin tuotantolaitoksen nopea rakentaminen, sekä tehokas toiminta on osoitus vahvasta suorituskyvystämme. Hyödynnämme tätä kokemusta seuraavassa tuotantolaitoksessamme Lahdessa, jonka on tarkoitus olla täydessä toiminnassa vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

Myynnin kehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä oli hyvä. Allekirjoitimme sopimuksen DC-pikalatausratkaisujen toimittamisesta energiayhtiö St1:lle, yhdelle Pohjois-Euroopan suurimmista energiayhtiöistä. Kempower julkaisi myös strategisen kumppanuuden Aqua superPowerin kanssa, jonka tarkoituksena on auttaa vilkkaita satamia, kuten Yacht Club de Monacoa, palvelemaan entistä paremmin uuden sukupolven sähköveneilijöiden tarpeita.

Julkaisimme hiljattain strategisen yhteistyön Sainsbury’sin kanssa. Kempower toimittaa pikalatausratkaisuja Sainsbury’sin uuteen Smart Charge -latauspalveluun. Sainsbury’s on yksi Iso-Britannian ja Euroopan suurimmista vähittäiskauppaketjuista, johon kuuluu melkein 600 supermarkettia ja yli 800 myymälää. Smart Chargella tulee olemaan yli 750 latauspistettä yli 100:n Sainsbury’s-liikkeen yhteydessä vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä tekee Sainsbury’stä yhden Ison-Britannian viidestä suurimmasta suurteholatauksen tarjoajasta. Saimme vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla yli 20 miljoonan euron tilaukset Sainsbury’siltä, kuten ilmoitimme kesäkuussa 2023.

Hyötyajoneuvojen segmentissä toimitimme pikalatausteknologiaamme Maltan ensimmäiselle sähköbussiasemalle, jossa latausteho on yli 3 megawattia, ja meidät valittiin latausratkaisutoimittajaksi sähköbussiasemalle Elizabeth Quayhun Länsi-Australiaan.

Kempower jatkaa edelläkävijänä DCpikalatausteknologiassa. Katsauskauden jälkeen otimme jälleen tärkeitä edistysaskeleita teknologian kehityksessä, kun esittelimme ensimmäisen osan piikarbiditeknologiaa (SiC) hyödyntävistä seuraavan sukupolven latausratkaisuistamme. Vuoden 2024 aikana käyttöön otettavat Kempowerin seuraavan sukupolven lataustuotteet tarjoaa tehokkaamman sähkön syötön, paremman tehokkuuden ja laajan käyttölämpötilaalueen. Julkistimme myös megawattilatausohjelman sähkörekoille ja yli yhden megawatin tehoa käyttäville sähköajoneuvoille. Uusi teknologia auttaa meitä saavuttamaan kunnianhimoiset kasvutavoitteemme, sillä näemme hyötyajoneuvojen segmentin kasvavan DC-latausmarkkinan suurimmaksi segmentiksi vuoteen 2030 mennessä. Lisäämme myös Pohjois-Amerikan latausstandardin, North American Charging Standard (NACS) tarjontaamme vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tämä on ollut uskomaton, nopeatempoinen ja jännittävä vuosi Kempowerille, kun lähes kolminkertaistimme liikevaihtomme viime vuoteen verrattuna. Tapa, jolla Kempowerilaiset vuoden aikana toistuvasti ylitti kaikki odotukset, tekee minut erittäin ylpeäksi henkilöstöstämme. Edistys, jota olen nähnyt yhtiömme kaikissa toiminnoissa, on todella hämmästyttävää. Suuri kiitos kaikille työntekijöillemme vuoden aikana saavutetuista erinomaisista tuloksista. Kiitos myös asiakkaille ja kaikille matkassa mukana olleille. Jokaisen panos on ollut arvokas, tehdessämme meille puhtaampaa ja hiljaisempaa planeettaa. Olen todella innoissani tulevaisuudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tällä jännittävällä ja nopeasti muuttuvalla alalla. Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista, pitäen jatkuvasti silmällä pitkän aikavälin kasvunäkymiä. DC-latausmarkkinan odotetaan kasvavan vuoden 2023 noin 2 miljardista eurosta 14 miljardiin euroon vuodessa, vuoteen 2030 mennessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Webcast

Webcast osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 14.2.2024 klo 13.00. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja talousjohtaja Jukka Kainulainen esittelevät tuloksen ja keskustelevat yhtiön ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymättä osoitteessa https://kempower.videosync.fi/q4-2023

 

Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi.

 

 

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com  

Puh. 029 0021900

  

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com  

Puh. 0400 343 851

  

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

 

Kempower lyhyesti: 

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com

Liitteet