Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1.2022–31.12.2022 (tilintarkastamaton): ”Kasvustrategiamme toteuttaminen ja liiketoiminta etenivät suunnitellusti”

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 15.2.2023 klo 9:30

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 15.2.2023 klo 9:30

Kempower Oyj tilinpäätöstiedote, 1.1.2022–31.12.2022 (tilintarkastamaton): ”Kasvustrategiamme toteuttaminen ja liiketoiminta etenivät suunnitellusti”

Lokakuu-joulukuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa loka-joulukuu 2021)

 • Tilauskanta kasvoi 118,9 milj. euroon (13,7 milj. euroa) Q4 lopussa
 • Tilauskertymä kasvoi 61,7 milj. euroon (11,5 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 352 % 37,8 milj. euroon (8,4 milj. euroa)
 • Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 52 %:iin (28 %) liikevaihdosta
 • Myyntikatemarginaali oli 47 % (47 %)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 3,5 milj. euroon (-1,3 milj. euroa), 9 % liikevaihdosta (-16 %)
 • Kauden voitto oli 2,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa tappio)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -8,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 375 (136) henkilöön kauden lopussa

Tammikuu-joulukuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammi-joulukuu 2021)

 • Tilauskertymä kasvoi 208,9 milj. euroon (37,4 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 279 % 103,6 milj. euroon (27,4 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali oli 46 % (47 %)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 6,7 milj. euroon (1,0 milj. euroa), 6 % liikevaihdosta (4 %)
 • Kauden tulos kasvoi 3,6 milj. euroon (0,3 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 milj. euroa (-2,6 milj. euroa)

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

MEUR

Q4/2022

Q4/2021

H2/2022

H2/2021

2022

2021

Tilauskanta

118,9

13,7

118,9

13,7

118,9

13,7

Tilauskertymä

61,7

11,5

127,0

17,3

208,9

37,4

Liikevaihto

37,8

8,4

70,5

18,4

103,6

27,4

Liikevaihdon kasvu, %

352%

328%

284%

633%

279%

741%

Myyntikate

17,7

3,9

32,8

8,8

48,2

12,9

Myyntikatemarginaali, %

47%

47%

47%

48%

46%

47%

Käyttökate

3,9

-2,4

7,1

-0,1

9,5

0,5

Käyttökatemarginaali, %

10%

-29%

10%

-0 %

9%

2%

Liiketulos

2,9

-2,7

5,3

-0,7

6,1

-0,7

Liiketulosmarginaali, %

8%

-33%

7%

-4%

6%

-3%

Operatiivinen liiketulos

3,5

-1,3

5,8

0,8

6,7

1,0

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

9%

-16%

8%

4%

6%

4%

Kauden tulos

2,5

-0,7

4,1

0,5

3,6

0,3

Omavaraisuusaste %

68%

91%

68%

91%

68%

91%

Liiketoiminnan rahavirta

-8,4

2,0

-1,8

1,4

-5,4

-2,6

Investoinnit

2,2

0,8

3,8

1,0

6,2

1,6

Nettovelka

-58,4

-89,3

-58,4

-89,3

-58,4

-89,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

0,6

1,4

0,6

1,5

0,6

1,7

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

0,05

-0,02

0,07

0,01

0,06

0,01

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,05

-0,02

0,07

0,01

0,06

0,01

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

375

136

375

136

375

136

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q4 TULOSTA:  

Kasvustrategiamme toteuttaminen ja liiketoiminta etenivät suunnitellusti

Vuoden 2022 viimeinen neljännes heijasti menestystämme läpi vuoden, ja jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista ja raportoimme vahvan taloudellisen tuloksen. Vuonna 2022 saavutimme 209 miljoonan euron tilauskertymän ja liikevaihtomme oli 104 euroa, jossa on kasvua 279 % edellisvuoteen verrattuna. DC-latausmarkkinaa nopeamman kasvumme ansiosta olemme jo johtava toimija pohjoismaisilla markkinoilla ja saavutamme markkinaosuutta nopeasti muualla Euroopassa, jossa liikevaihdon kasvu oli 898 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi liikevaihdon kasvu muualla maailmassa alkoi kiihtyä vuoden lopulla.

Kempowerin latausratkaisujen suosio eurooppalaisten sähköautoilijoiden keskuudessa on kasvanut: Kempowerin latauslaitteiden kautta ladattu energia kasvoi 2 500 MWh:sta tammikuussa 2022 12 000 MWh:iin joulukuussa 2022. Hiljattain toteutetun brändikyselyn mukaan Kempowerin brändi on vahvistunut eurooppalaisten asiakkaiden ja sähköautoilijoiden keskuudessa. Sähköautoilijat ympäri Euroopan arvostavat Kempowerin latausratkaisujen luotettavuutta, laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja turvallisuutta, mikä todistaa latausteknologiamme vahvuuden toimialalla.

Kempowerin tuotekehitystiimi on sitoutunut asiakasymmärryksen, teknologiamme ja osaamisemme yhdistämiseen seuraavan sukupolven sähköautojen latausratkaisujen tarjoamiseksi asiakkaillemme. Vuoden viimeisellä neljänneksellä aloitimme adaptiiviseen jännitteeseen perustuvan latausratkaisun toimitukset, jonka myötä Kempower tarjoaa optimaalisen latauksen kaikkien sähköajoneuvojen akkujen jännitteille.

Lanseerasimme vuoden viimeisellä neljänneksellä myös linja-autojen lataukseen tarkoitetut pantograph-ratkaisut, joka vahvistavat tarjoamaamme liikennöitsijät asiakasryhmässä.

Arviomme mukaan DC-latauspisteiden määrä kasvoi Euroopassa yli 50 prosenttia vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Euroopan autonvalmistajien liiton hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan Euroopassa tarvittaisiin jopa 6,8 miljoonaa julkista latauspistettä vuoteen 2030 mennessä, jotta ehdotettu 55 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys liikenteessä saavutettaisiin. Tämä vaatii merkittävää kasvua nykyiseen 0,5 miljoonaan julkiseen latauspisteeseen verrattuna Euroopassa. Pitkän aikavälin kehityssuunta huomioiden emme ennusta, että lyhyen aikavälin muutoksilla, kuten sähköautojen rekisteröintien kasvun hienoisella hidastumisella inflaatiosta ja komponenttipulasta johtuen, tai sähkön hintojen nousulla, olisi merkittävää vaikutusta pikalatausmarkkinaan.

Vuoden aikana asemamme on vahvistunut kaikissa neljässä asiakasryhmässämme: latausoperaattorit ja vähittäiskauppaketjut, liikennöitsijät, ajoneuvovalmistajat sekä jälleenmyyjä- ja asennusverkostot. Rekkojen sähköistymisen odotetaan kehittyvän nopeasti tulevina vuosina, kun keskeiset rekkavalmistajat sähköistävät tarjontaansa nopeasti. Kempower on vahvasti mukana tässä kehityksessä, ja allekirjoitimme viimeisellä neljänneksellä uuden kansainvälisen sopimuksen pohjoismaisen raskaiden rekkojen valmistajan kanssa. Aloitimme myös yhteistyön Einriden kanssa digitaalisen, sähköisen ja autonomisen tavaraliikenteen latauksen kehittämiseksi.

Elektroniikkakomponenttien saatavuus on ollut vuoden aikana haastavaa, mutta hankinta- ja tuotekehitystiimiemme loistavan työn ansiosta olemme onnistuneet hankkimaan vaadittavia komponentteja ja pystyneet varmistamaan asiakastoimituksemme. Olemme vuoden 2022 aikana vahvistaneet asemaamme globaalien toimittajien keskuudessa, jolla varmistamme paremman komponenttien saatavuuden. Lisäksi olemme onnistuneet vähentämään komponenttipulan riskiä dual-sourcing -hankintastrategiamme avulla, lisäämällä resursseja hankintatiimiimme sekä allekirjoittamalla pidempiä sitoumuksia toimittajiemme kanssa. Emme odota materiaali- tai komponenttihinnoilla olevan merkittävää negatiivista vaikutusta kannattavuuteemme vuonna 2023.

Kykymme skaalata nopeasti tuotantokapasiteettia oli merkittävä onnistuminen vuonna 2022. Vuoden 2022 aikana aloitimme tuotannon uudessa tehtaassa ja laajensimme vuonna 2021 avatun tehtaan tuotantoa. Meillä on nyt käytettävissä 14 000 neliömetriä tilaa kahdessa tehtaassa Lahdessa. Vuoden 2022 jälkipuoliskolla aloimme työskennellä kahdessa vuorossa osassa tuotantolinjojamme, jotta voimme edelleen kasvattaa tuotantokapasiteettiamme. Tällä hetkellä arvioimme erilaisia vaihtoehtoja tuotantokapasiteettimme kasvattamiseksi Euroopassa. Jos Kempowerin latausratkaisujen kysynnän kasvu jatkuu, uuden kapasiteetin odotetaan olevan käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuonna 2022 päätimme mennä Pohjois-Amerikan markkinoille jo vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnitelmaan sisältyy Kempowerin oma juridinen yksikkö ja paikallinen latausratkaisujen kokoonpanotehdas. Suunnitelma etenee hyvin, ja olemme perustaneet tytäryhtiön USA:han ja päättäneet tuotantolaitoksemme sijainnin, joka tulee olemaan Pohjois-Carolinassa kuten viestimme katsauskauden jälkeen. Tavoitteemme on tuotannon käynnistäminen Yhdysvalloissa vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Vuosi 2022 oli ensimmäinen kokonainen vuotemme pörssilistattuna yhtiönä ja viides kokonainen toimintavuotemme Kempowerina. Olen erittäin vaikuttunut Kempower -tiimin erinomaisesta suorituksesta ja panoksesta. Heidän ponnistelunsa olivat keskeisiä asiakkaidemme huolenpidossa, kasvumme edistämisessä, kapasiteettimme laajentamisessa ja toimintamme onnistuneessa laajentamisessa Euroopassa. Vuoden kasvuyritys -palkinnon sekä tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon saaminen olivat myös mahtavan tiimityön tulosta.

Visiomme on tarjota maailman halutuimpia pikalatausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Vuonna 2023 jatkamme liiketoimintamme laajentamista sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa ja myyntikumppaneidemme kasvun tukemista muilla alueilla. Olemme valmiita vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin matkallamme. Haluan kiittää asiakkaitamme, toimittajiamme, osakkeenomistajiamme ja sähköautoilijoita menestyksekkäästä vuodesta 2022.

 

Näkymät vuodelle 2023

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti.  Aikaistettu Pohjois-Amerikan markkinoille meno vuonna 2023 vaikuttaa Kempowerin operatiiviseen liiketulokseen johtuen kustannuksista liittyen rekrytointeihin ja tehtaan perustamiseen. Tavoitteena on, että uusi tuotantokapasiteetti Yhdysvalloissa on käytettävissä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kempower odottaa:

 • Vuoden 2023 liikevaihto; EUR 180–210 miljoonaa (2022: EUR 104 miljoonaa), olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta
 • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulos; positiivinen, yksinumeroinen operatiivinen liiketulosmarginaali, %

Yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa, ja ne päivitetään pääomamarkkinapäivän yhteydessä huhtikuussa 2023.

 

Kutsu Kempowerin vuoden 2022 tilinpäätöksen webcastiin

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 15.2.2023 klo 13.00 alkaen. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki, talousjohtaja Jukka Kainulainen, markkinointijohtaja Jussi Vanhanen ja tuotantojohtaja Sanna Otava esittelevät tuloksen ja keskustelevat ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymättä osoitteessa https://kempower.worksup.com/

 

Esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan myöhemmin Kempowerin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin tinpäätöstiedotteesta, 1.1.2022–31.12.2022. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi

 

Kempower, sijoittajasuhteet:
Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com  
Puh. 029 0021900

Kempower, mediasuhteet:
Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
Puh. 0400 343 851

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.  Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

Liitteet