Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.2022 – 30.6.2022: Vahva tilauskertymä ja liikevaihdon kasvu Q2:lla

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 11.8.2022 klo 9:30

Kempower Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.2022 – 30.6.2022: Vahva tilauskertymä ja liikevaihdon kasvu Q2:lla

Huhtikuu-kesäkuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa huhti-kesäkuu 2021) 

 • Tilauskanta kasvoi 62,4 milj. euroon (14,9 milj. euroa)
 • Tilauskertymä kasvoi 55,0 milj. euroon (11,6 milj. euroa)
 •  Liikevaihto kasvoi 225% 21,6 milj. euroon (6,7 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali kasvoi 45%:iin (42%)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 1,8 milj. euroon (0,7 milj. euroa), 8 % liikevaihdosta (10%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 milj. euroa (-2,6 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 260 henkilöön (87) kauden lopussa

 

Tammikuu-kesäkuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammi-kesäkuu 2021) 

 

 • Tilauskertymä kasvoi 81,9 milj. euroon (20,1 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 268% 33,2 milj. euroon (9,0 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali kasvoi 46%:iin (45%)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 0,8 milj. euroon (0,2 milj. euroa), 3% liikevaihdosta (2%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -3,7 milj. euroa (-4,0 milj. euroa)

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

 

MEUR

Q2/2022

Q2/2021

H1/2022

H1/2021

2021

Tilauskanta

62,4

14,9

62,4

14,9

13,7

Tilauskertymä

55,0

11,6

81,9

20,1

37,4

Liikevaihto

21,6

6,7

33,2

9,0

27,4

Liikevaihdon kasvu, %

225 %

1175 %

268 %

1107 %

741 %

Myyntikate

9,8

2,8

15,3

4,1

12,9

Myyntikatemarginaali, %

45 %

42 %

46 %

45 %

47 %

Käyttökate

2,0

0,7

1,2

0,5

0,5

Käyttökatemarginaali, %

9 %

11 %

4 %

6 %

2 %

Liiketulos

1,8

0,5

0,8

-0,0

-0,7

Liiketulosmarginaali, %

8 %

7 %

3 %

-0 %

-3 %

Operatiivinen liiketulos

1,8

0,7

0,8

0,2

1,0

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

8 %

10 %

3 %

2 %

4 %

Kauden tulos

0,6

0,2

-0,5

-0,3

0,3

Omavaraisuusaste %

75 %

9 %

75 %

9 %

91 %

Liiketoiminnan rahavirta

-1,6

-2,6

-3,7

-4,0

-2,6*

Investoinnit

1,8

0,2

2,4

0,6

1,6

Nettovelka

-66,5

6,1

-66,5

6,1

-89,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

 

0,2

 

0,2

1,7

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

0,01

0,01

-0,01

-0,01

0,01

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,01

0,01

-0,01

-0,01

0,01

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

260

87

260

87

136

* Liiketoiminnan rahavirta -tunnuslukua on oikaistu tilikauden 2021 osalta verrattuna 23.6.2022 julkaistuun tiedotteeseen ”Kempower Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot”

 

 

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q2 TULOSTA:  


Liiketoimintamme suorituskyky oli vahva vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 225 % vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mitä tuki vahva kysyntä kaikissa asiakasryhmissä. Laajentuminen Pohjoismaiden ulkopuolelle on ollut osa Kempowerin kasvutavoitteita, ja vuoden 2022 toisella neljänneksellä liikevaihto muu Eurooppa -maantieteellisellä alueella kasvoi 8,4 miljoonaan euroon eli 39 %:iin vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta, kun se vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 9 %. Tilauskantamme nousi ennätykselliseen 62,4 miljoonaan euroon vuosineljänneksen lopussa tuotteidemme korkean kysynnän ansiosta. Operatiivinen liiketuloksemme kääntyi positiiviseksi sekä toisella kvartaalilla, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla huolimatta toimintojemme merkittävästä laajentumisesta ja kasvustrategiamme mukaisesta henkilöstömäärän kasvusta.

Toisen vuosineljänneksen lopussa teimme tärkeän päätöksen laajentumisesta Pohjois-Amerikan markkinoille. Päivitetyssä kasvustrategiassamme tavoitteenamme on perustaa Yhdysvaltoihin juridinen yksikkö ja Kempowerin latausratkaisujen paikallinen kokoonpano jo vuoden 2023 loppuun mennessä. Päätös oli luonteva jatko aiemmin tänä vuonna toteutetulle Kempower C- ja S-sarjan tuotelanseeraukselle Pohjois-Amerikassa. Allekirjoitimme neljänneksen aikana myös sopimukset GreenCore EV Servicesin ja sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin ja ohjelmistokehittäjän ZEF Energyn kanssa Yhdysvalloissa.

Julkaisemme tässä puolivuotiskatsauksessa taloudellisen tuloksemme ensimmäistä kertaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, minkä tavoitteena on lisätä taloudellisten tietojemme vertailukelpoisuutta muiden sähköautojen latausta harjoittavien yritysten kanssa ja lisätä kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta Kempoweria kohtaan sijoituskohteena.

Vuosineljänneksen aikana olemme jatkaneet investointeja kasvustrategiamme mukaisesti. Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana rekrytoimme 124 henkilöä, joista 20 henkilöä työskentelee Suomen ulkopuolella. Vuosineljänneksen aikana keskitimme tuotantomme uuteen 10 300 m2:n tehtaaseen, jossa tuotamme Kempower-latausjärjestelmiä kaikille asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Uuden tehtaan kaikki kokoonpanolinjat ovat nyt käynnissä, mutta jatkamme investointeja kapasiteetin nostamiseksi markkinakysynnän mukaisesti. Komponenttien heikentyneen saatavuuden riski on kasvanut vuonna 2022, ja sopivien komponenttien löytäminen volyymien kasvaessa vaatii hankinta- ja T&K-tiimeiltämme entistä enemmän ponnisteluja. Seuraamme tarkasti komponenttitilannetta ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta meillä olisi tarvittava varmuusvarasto dual sourcing -strategiamme lisäksi. Lievennämme materiaalien ja komponenttien hintojen mahdollista nousua hinnankorotuksilla ja mittakaavaetujen mahdollistamilla pienemmillä yksikkökustannuksilla.

Vuosineljänneksen aikana solmimme uusia tärkeitä asiakassopimuksia olemassa olevan laajan asiakaskuntamme lisäksi. Latausoperaattorit (CPO) ja vähittäiskauppaketjut -asiakasryhmissä Mer, yksi Euroopan johtavista latausoperaattoreista, valitsi Kempowerin yhdeksi uusista sähköajoneuvojen pikalatauskumppaneistaan Norjassa. Lisäksi Kempowerin latausteknologia on nyt ruotsalaisten sähköautoilijoiden saatavilla, kun useita Kempowerin teknologiaa hyödyntäviä latauskenttiä avattiin Ruotsissa. Toisen vuosineljänneksen aikana toimitimme Kempower ChargEye Depot Master -järjestelmän usealle eri kohteelle bussi – ja kuorma-auto-operaattorit -asiakasryhmässä. Kempower ChargEye Depot Master on latauksen hallinta- ja optimointijärjestelmä.

Vuoden 2022 toisella neljänneksellä julkaisimme päivitetyn version Kempower S-Series -lataussatelliittijärjestelmästä, jossa on nestejäähdytteinen lataus. Järjestelmä pystyy tuottamaan 400 kW jatkuvaa lataustehoa. Nestejäähdytteinen lataussatelliitti on ihanteellinen raskaille ajoneuvoille ennen kuin todellinen megawattilatausstandardi hyväksytään markkinoille. Lanseerasimme myös uuden adaptiivisen jännitelatausratkaisun, joka mahdollistaa jopa 1000 voltin akulla varustettujen sähköajoneuvojen lataamisen. Ratkaisu on kehitetty vastauksena kasvavaan määrään sähköajoneuvoja, joilla akun jännite ja kapasiteetti on korkea, ja joita autonvalmistajat tuovat markkinoille lyhentääkseen latausaikoja. Lisäksi lanseerasimme uusia tuotteita, kuten Kempower ChargEye CPO:lle ja uuden version pantografijärjestelmästämme.

Haluan kiittää loistavaa henkilöstöämme vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon erinomaisesta suorituksesta, joka sisälsi myös Kauppalehden myöntämän Vuoden Kasvuyritys -palkinnon. Toivotan henkilöstöllemme, asiakkaillemme, sähköautoilijoille, toimittajillemme ja osakkeenomistajallemme lämmintä ja rentouttavaa kesän jatkoa. Jatkamme työtä luodaksemme maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla.

 

Päivitetyt näkymät vuodelle 2022

 

Kempower odottaa tarjoamiensa tuotteiden kysynnän jatkuvan hyvänä ja markkinoiden kehittyvän suotuisasti. Koska olemme menestyksekkäästi laajentaneet jalansijaamme Pohjoismaiden ulkopuolelle, emme odota, että kausivaihtelu liikevaihdossamme olisi merkittävää eri kvartaaleilla.

Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa strategisten kasvutavoitteidensa mukaisesti. Vuonna 2022 Kempower tutkii myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumiselle Pohjois-Amerikan markkinoille, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa perustaa oma toiminta Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Aiemmat näkymät vuodelle 2022

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä. Kempower odottaa kausiluonteisuuden vaikuttavan sen liikevaihtoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä Pohjoismaissa, missä latureiden asennus yleensä hidastuu talvikauden aikana sääolosuhteista johtuen.

Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa Pohjois-Amerikan markkinoille saavuttaakseen tavoitteensa perustaa toiminta Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Kutsu Kempowerin 2022 puolivuotiskatsauksen webcastiin

Sijoittajille ja medialle tarkoitettu englanninkielinen webcast alkaa torstaina 11.8.2022 klo 13.00. Puolivuotiskatsausta esittelevät toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja talousjohtaja Jukka Kainulainen. Tilaisuudessa ovat mukana myös Kempowerin myyntijohtaja Tommi Liuska ja markkinointijohtaja Jussi Vanhanen, jotka käyvät läpi yhtiön kehitystä asiakkuuksissa ja tuoteryhmissä.

Tilaisuus järjestetään englanniksi, mutta kysymyksiä voi esittää sekä suomeksi että englanniksi webcast-lähetyksen chat-toiminnon kautta. Tervetuloa seuraamaan webcastiä rekisteröitymättä tämän linkin kautta: www.worksup.com/kempower/

Webcastin tallenne ja esitysmateriaali julkaistaan webcastin jälkeen Kempowerin verkkosivuilla: https://investors.kempower.com/fi

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin puolivuosikatsauksesta 1.1.2022 – 30.6.2022. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi

 

 

 

 

Kempower, sijoittajasuhteet:
Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com
Puh. 029 0021900

 

Kempower, mediasuhteet:
Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
Puh. 0400 343 851

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

 

Kempower lyhyesti:

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com

 

Seuraa Kempoweria LinkedInissä!

Liitteet