Tiedotteet

« Tiedotteet

KEMPOWER OYJ JULKISTAA LISTAUTUMISANTINSA LOPULLISEN TULOKSEN JA LISTAUTUMINEN TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI

Kempower Oyj:n (”Kempower” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 13.12.2021 tehnyt päätöksen Listautumisannin (kuten määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Listautumisannissa 5,74 euroa osakkeelta. Suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien kysyntä oli Listautumisannissa erittäin vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 34 000 sijoittajalta. Kempowerin osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin myötä noin 34 500 osakkeenomistajaan.

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 13.12.2021 klo 9:45

KEMPOWER OYJ JULKISTAA LISTAUTUMISANTINSA LOPULLISEN TULOKSEN JA LISTAUTUMINEN TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kempower Oyj julkistaa listautumisantinsa lopullisen tuloksen ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Kempower Oyj:n (”Kempower” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 13.12.2021 tehnyt päätöksen Listautumisannin (kuten määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Listautumisannissa 5,74 euroa osakkeelta. Suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien kysyntä oli Listautumisannissa erittäin vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 34 000 sijoittajalta. Kempowerin osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin myötä noin 34 500 osakkeenomistajaan. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North Growth Market -markkinapaikka”) arviolta 14.12.2021.

 

Yhtiö laskee liikkeeseen 15 156 795 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) (”Listautumisanti”), mikä vastaa noin 28,5 prosenttia Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Yhtiö on lisäksi myöntänyt vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorille (”Carnegie”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) oikeuden merkitä enintään 2 273 519 Osaketta (”Valinnaiset osakkeet”) merkintähinnalla yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Vakauttamisjärjestäjä ja Yhtiö ovat myös sopineet vakauttamista koskevasta osakeanti- ja osakkeiden palautusjärjestelystä Listautumisannin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Vakauttamisjärjestäjä voi merkitä Valinnaisten osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän uusia Osakkeita (”Lisäosakkeet”) kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla (jonka odotetaan olevan 14.12.2021 ja 12.1.2022 välinen ajanjakso). Olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Listautumisanti koostuu yhteensä 17 430 314 Osakkeesta, mikä vastaa noin 31,4 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Listautumisannin toteuttamisen jälkeen. Yhtiön markkina-arvo vastaa Listautumisannin jälkeen noin 319 miljoonaa euroa olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin osakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat osakkeet”.

 

Listautumisannissa allokoidaan 1 137 029 Tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja 16 293 285 Tarjottavaa osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”), olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt allokoida Yleisöannissa 265 949 Osaketta enemmän kuin alustavasti oli suunniteltu. Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 10 Tarjottavaan osakkeeseen saakka ja noin 2,5 prosenttia sitoumuksista tämän ylittävältä määrältä.

 

Yhtiö saa Listautumisannista noin 100 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousee 53 269 401 Osakkeeseen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä, kun Listautumisannissa tarjotut Uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 13.12.2021.

 

Antti Kemppi, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

Haluan kiittää koko Kempin perheen puolesta kaikkia listautumisantiin osallistuneita. Meille merkitsee paljon nähdä niin monen sijoittajan uskovan Kempoweriin ja sen missioon mahdollistaa puhdas liikkuminen. Kempowerin tulevaisuus pohjautuu Kemppi Oy:n perintöön ja 70 vuoden kokemukseen DC-virtalähteistä vaativissa olosuhteissa. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan matkallemme.

 

Tomi Ristimäki, Kempowerin toimitusjohtaja, kommentoi:

Arvostamme suuresti sitä, että näin suuri joukko suomalaisia ja kansainvälisiä hyvämaineisia sijoittajia uskoo missioomme mahdollistaa puhdas liikkuminen. Tämän annissa saamamme suuren kiinnostuksen ja kerättyjen varojen ansiosta voimme jatkaa suunnitelmiemme toteuttamista. Tulemme jatkamaan teknologiamme skaalaamista ja pyrimme laajentumaan Euroopassa ja Yhdysvaltoihin. Haluan myös kiittää kaikkia kempowerilaisia, luotettuja neuvonantajiamme ja yhteistyökumppaneitamme saumattomasta yhteistyöstä ja laadukkaasta työstä tämän listautumisprosessin aikana.

 

Yleisöannissa allokoidut Tarjottavat osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 14.12.2021. Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 16.12.2021.

 

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta viimeistään 20.12.2021. Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä mahdollisesti maksettu ylimääräinen määrä palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 20.12.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille.

 

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First North Growth Market -markkinapaikalla arviolta 14.12.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000513593 ja kaupankäyntitunnus on KEMPOWR.

 

Vakauttamisjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

 

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut 180 päivän pituiseen Osakkeiden luovutusrajoitukseen ja Kemppi Group Oy on sitoutunut 360 päivän pituiseen Osakkeiden luovutusrajoitukseen. Yhtiön hallituksen ja Kempower-konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet 360 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin. Lisäksi Yleisöantiin allokaatioetuoikeudella osallistuneiden tai Instituutioantiin osallistuneiden Kemppi Group Oyj:n ja Kemppi Oy:n hallitusten ja johtoryhmien jäsenet sekä hallitusten jäsenten lähipiiri ovat Listautumisannin ehtojen mukaisesti sitoutuneet Yhtiön ja Kemppi Group Oy:n luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoitussopimukseen.

 

Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). Kempowerin oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Miltton toimii Kempowerin viestinnällisenä neuvonantajana. Kempowerin Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser) toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Lisätietoja antaa

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja, Kempower

tomi.ristimaki@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

Kempower lyhyesti

Kempower on nopeaa kasvua tavoitteleva suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja ‑ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja. Kempower on Kemppi Group Oy:n tytäryhtiö ja näin osa Kemppi Group Oy -konsernia, vuonna 1949 perustettua suomalaista perheyritystä. Yli 70 maassa toimiva Kemppi Group Oy:n toinen tytäryhtiö Kemppi Oy on yksi kaarihitsausteollisuuden teknologiajohtajista, ja sen konserniliikevaihto vuonna 2020 oli noin 140 miljoonaa euroa. Kempower suunnittelee, valmistaa ja myy sähköajoneuvojen, kuten henkilö‑ ja hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden, sekä sähköalusten ja ‑veneiden, tasavirtapikalatauslaitteita, ‑ratkaisuja ja ‑palveluita. Kempower tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman sähköajoneuvojen kaikkiin pikalataustarpeisiin julkisista parkkipaikoista linja-autovarikkoihin ja päätepysäkkeihin, raskaisiin hyöty‑ ja muihin sähköajoneuvoihin sekä satamiin ja sähköalusten ja ‑veneiden lataukseen. Kempowerin tuotteiden modulaarinen, skaalautuva ja joustava rakenne yhdistettynä järjestelmien kykyyn hoitaa usean ajoneuvon yhtäaikainen dynaaminen pikalataus palvelee erityisen hyvin sellaisia asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat useita suuritehoisia latauslaitteita sisältäviä latausasemia tai jotka hyötyvät niistä. Kempower pyrkii mahdollistamaan puhtaamman ja älykkäämmän tulevaisuuden tarjoamalla korkealaatuisia latausratkaisuja, ja sen missiona on mahdollistaa puhdas liikkuminen hyödyntämällä Kemppi Oy:n 70 vuoden kokemusta sähköisistä virtalähteistä vaativissa olosuhteissa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”), ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina‑arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Liitteet