Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 21.11.2023 klo 12.30

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 21.11.2023 klo 12.30

Kempower aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Kempower Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan 30.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Yhtiön omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 140 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000 euroa. Osakkeiden hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 22.11.2023 ja päätetään viimeistään 31.12.2023. Yhtiöllä on sen omien osakkeiden suunnatulle hankkimiselle painava taloudellinen syy, koska osakkeet hankitaan yhtiön johdon ja sen työntekijöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Kempower Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 55 542 920 osaketta, ja yhtiön hallussa on tällä hetkellä 125 174 kappaletta omia osakkeita. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 30.3.2023, valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 2 777 146 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024.

Kempower Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. 029 0021900

 

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

Puh. 029 0021900

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti: 

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.   Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

 

Liitteet