Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempowerin hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Kempowerin (Kempower Oyj:n) hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kempower Oyj, Yhtiötiedote 1.3.2022 klo 10.00

Kempowerin (Kempower Oyj:n) hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2024 on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, tilikaudet 2022–2024.  Hallitus voi päättää vuosittain uusista ansaintajaksoista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Kempowerin osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Kempowerin osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Ansaintajakson palkkiot perustuvat Kempowerin osakkeen kokonaistuottoon vuosina 2022–2024 ja konsernin liikevaihtoon vuonna 2024. Ansaintajakson perusteella maksettavien palkkioiden tavoitetason mukainen enimmäismäärä vastaa arviolta yhteensä enintään 130 000 Kempowerin osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus. Mikäli yhtiö ylittää merkittävästi asetetut tavoitteet, palkkion absoluuttinen enimmäismäärä voi vastata arvoltaan yhteensä enintään noin 165 000 Kempowerin osaketta. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän arvioitu enimmäiskustannus ansaintajaksolta 2022–2024 perustuen Kempowerin osakkeen tämänhetkiseen arvoon on yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Hallituksen tarkoituksena on, että PSP 2022–2024 -ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä PSP 2022–2024 -ohjelmalla siten olisi laimennusvaikutusta Kempowerin rekisteröityyn osakemäärään.

Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Kempowerin laajennetun johtoryhmän jäsenet.

Kempowerin laajennetun johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet uusien kannustinjärjestelmien perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Kempowerin osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä laajennetussa johtoryhmässä jatkuu.

Kempower Oyj

Hallitus

             

Lisätietoja antaa:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com
Puh. 029 0021900

 

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
Puh. 029 0021900

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.  www.kempower.com

Liitteet