Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023: Vahva ja kannattava kasvu jatkui

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 25.7.2023 klo 9:30

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 25.7.2023 klo 9:30 

 

Kempower Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023: Vahva ja kannattava kasvu jatkui 

 

Huhtikuu–kesäkuu 2023 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa huhti–kesäkuu 2022) 
 

• Tilauskanta kasvoi 138,5 milj. euroon (62,4 milj. euroa) Q2 lopussa 

• Tilauskertymä kasvoi 86,3 milj. euroon (55,0 milj. euroa) 

• Liikevaihto kasvoi 235 % 72,5 milj. euroon (21,6 milj. euroa) 

• Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 59 %:iin (43 %) liikevaihdosta 

• Myyntikatemarginaali oli 51,1 % (45,2 %) 

• Operatiivinen liiketulos kasvoi 13,9 milj. euroon (1,8 milj. euroa), 19,2 % liikevaihdosta (8,5 %) 

• Kauden voitto oli 11,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa) 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 20,5 milj. euroa (-1,6 milj. euroa) 

• Henkilöstön lukumäärä kasvoi 596 (260) henkilöön kauden lopussa 

 

Tammikuu–kesäkuu 2023 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammi–kesäkuu 2022) 

• Tilauskertymä kasvoi 147,7 milj. euroon (81,9 milj. euroa) 

• Liikevaihto kasvoi 287 % 128,2 milj. euroon (33,2 milj. euroa) 

• Myyntikatemarginaali oli 51,0 % (46,3 %) 

• Operatiivinen liiketulos kasvoi 20,8 milj. euroon (0,8 milj. euroa),  16,2 % liikevaihdosta (2,6 %) 

• Kauden tulos kasvoi 16,7 milj. euroon (-0,5 milj. euroa) 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 23,1 milj. euroa (-3,7 milj. euroa) 

 

Keskeiset tunnusluvut IFRS  

MEUR  

Q2/2023  

Q2/2022  

H1/2023  

H1/2022  

2022  

Tilauskanta  

138,5  

62,4  

138,5  

62,4  

118,9  

Tilauskertymä  

86,3  

55,0  

147,7  

81,9  

208,9  

Liikevaihto  

72,5  

21,6  

128,2  

33,2  

103,6  

Liikevaihdon kasvu, %  

235%  

225%  

287%  

268%  

279%  

Myyntikate  

37,0  

9,8  

65,4  

15,3  

48,2  

Myyntikatemarginaali, %  

51,1%  

45,2%  

51,0%  

46,3%  

46,5%  

Käyttökate  

15,4  

2,7  

23,3  

2,4  

9,5  

Käyttökatemarginaali, %  

21,2%  

12,3%  

18,2%  

7,3%  

9,2%  

Liiketulos  

13,9  

1,8  

20,7  

0,8  

6,1  

Liiketulosmarginaali, %  

19,2%  

8,5%  

16,2%  

2,6%  

5,9%  

Operatiivinen liiketulos  

13,9  

1,8  

20,8  

0,8  

6,7  

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %  

19,2%  

8,5%  

16,2%  

2,6%  

6,4%  

Kauden tulos  

11,1  

0,6  

16,7  

-0,5  

3,6  

Omavaraisuusaste %  

58,1%  

75,4%  

58,1%  

75,4%  

67,5%  

Liiketoiminnan rahavirta  

20,5  

-1,6  

23,1  

-3,7  

-5,4  

Investoinnit  

2,4  

1,8  

4,0  

2,4  

6,2  

Nettovelka  

-68,3  

-66,5  

-68,3  

-66,5  

-58,4  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

   

  

0,1  

  

0,6  

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR  

0,20  

0,01  

0,30  

-0,01  

0,06  

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR  

0,20  

0,01  

0,30  

-0,01  

0,06  

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa  

596  

260  

596  

260  

375  

Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kommentoi Q2 2023 -tulosta: Kempower jatkoi vahvaa ja kannattavaa kasvua 

Vuosineljänneksen aikana sähköautojen määrä maanteillä on kasvanut entisestään, mikä osoittaa mieltymysten siirtyneen yhä selvemmin kohti kestäviä liikenneratkaisuja. Markkinadatan mukaan uusien sähköajoneuvojen rekisteröintien määrä Euroopassa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvoi 45 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2022. Sähköautojen suosion kasvu sopii täydellisesti yhteen visiomme ja tuotevalikoimamme kanssa. Olemme hyvissä asemissa vastataksemme sähköautojen kasvavan käyttäjäkunnan lataustarpeisiin ja edistämään puhtaampaa ja vihreämpää tulevaisuutta. 

Kempower jatkoi vakaata kasvu-uraa ja teki vahvan tuloksen vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 235 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Muun Euroopan alueella ja Pohjoismaissa. Tilauskertymä ja liiketulosmarginaali olivat ennätyksellisen korkeita ja kassavirta vahva. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotettujen latauspisteiden määrä oli 9 170 ja tuotettu latauskapasiteetti oli 475 megawattia, mikä kertoo huomattavasta tuotantovolyymin kasvusta. 

Myynnin kehitys oli erittäin hyvä vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Kesäkuussa vahvistimme toisen suuren tilauksen Ison-Britannian suurimpiin kuuluvalta vähittäiskaupan toimijalta, jolle toimitamme suurteholatausjärjestelmiä valtakunnalliseen julkiseen lataukseen. Solmimme kumppanuuden Arnold Clarkin kanssa, joka on Euroopan suurimpia autojälleenmyyjiä. Tarjoamme sähköautojen pikalatausratkaisuja koko Ison-Britannian laajuista Arnold Clark Charge -latausverkostoa varten. Vahvistimme myös kumppanuuttamme Gilbarco Veeder-Rootin kanssa allekirjoittamalla palvelukumppanuussopimuksen, jolla vahvistamme asemaamme Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa. Otimme merkittävän edistysaskelen kasvustrategiassamme Yhdysvaltain markkinoilla, kun maan suurin sähköautojen latausasemien jälleenmyyjä ja asentaja National Car Charging ilmoitti lisäävänsä Kempowerin pikalatausteknologian valikoimaansa. Vahvistimme läsnäoloamme myös Aasiassa toimittamalla latausjärjestelmiämme useisiin pikalatauskeskuksiin Malesiassa. 

Olemme myös jatkuvasti kehittäneet tuotantoamme sekä toimitusketjujamme nopeasti kehittyviä markkinoita silmällä pitäen. Tuotannon tuottavuuden parannustoimien ansiosta olemme kyenneet kasvattamaan tuotantokapasiteettiamme merkittävästi samalla lyhentäen toimitusaikojamme. Erittäin kilpailukykyiset toimitusaikamme mahdollistavat asiakkaidemme palvelun vielä paremmin kuin aiemmin. Toisella vuosineljänneksellä solmimme kaksi strategista palvelusopimusta kahden maailmanlaajuisesti toimivan yhdysvaltalaisen puolijohdeteknologiatoimittajan kanssa, ja näin pystymme paremmin varmistamaan saatavuuden kriittisten komponenttien toimituksille. Nämä sopimukset tukevat jatkuvaa kasvuamme ja mahdollistavat siirtymisen uusiin piikarbidipohjaisiin (SiC) puolijohteisiin. 

Liiketoimintojemme laajentaminen Yhdysvaltoihin on edennyt suunnitelmien mukaan. Olemme rakentaneet organisaatiotamme menestyksekkäästi, ja myös tuotannon valmistelut ja potentiaalisten asiakkaiden määrän kasvu etenevät hyvin. Kuten olemme ilmoittaneet, odotamme tuotannon alkavan Yhdysvalloissa vuoden 2023 loppuun mennessä. Ilmoitimme kesäkuussa, että Kempower laajentaa toimintaansa ja avaa uuden tuotantolaitoksen Lahdessa vastataksemme sähköajoneuvojen latauksen kasvavaan kysyntään. Noin 10 000 neliömetrin suuruisiin tiloihin tulee myös muun muassa tuotekehitys- ja toimistotiloja. Uusi tuotantolaitos avataan asteittain vuoden 2024 aikana, ja se kaksinkertaistaa Kempowerin tuotantokapasiteetin Euroopassa. Koska uusi laitos sijoittuu Isku Centerin olemassa olevaan rakennukseen, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon. 

Kempower otti merkittäviä askeleita tutkimus- ja kehitystoiminnassa, kun avasimme uuden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen Vaasaan ja laajensimme olemassa olevaa keskusta Tampereella. Vaasan uusi tutkimus- ja tuotekehityskeskus keskittyy erityisesti hyötyajoneuvoille suunnattujen megawattilatausjärjestelmien kehittämiseen. Ilmoitimme myös, että Kempower yhdistää voimansa LUT-yliopiston kanssa ja avaa uuden sähköisen liikenteen tutkimuskeskuksen Lahteen vuonna 2023. Kempower Electric Mobility Research Center tulee tukemaan teknologista kehitystä, edistämään yhteistyötä ja nopeuttamaan tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaamme. Kaikki tämä turvaa asemaamme alan kilpailun kärjessä. 

Toisella vuosineljänneksellä esittelimme uuden Plug and Charge -ratkaisun, joka yksinkertaistaa sähköautojen latauskokemusta. Ratkaisu tarjoaa saumattoman, käyttäjäystävällisen latauskokemuksen ja maksamisen automatisoimalla sähköautojen ja latausasemien välisen viestinnän ja laskutusprosessit. Se on myös uusi osoitus johdonmukaisesta linjastamme tarjota huippuluokan latausratkaisuja. Ilmoitimme myös, että otamme NACS-latausstandardin käyttöön kaikissa latausratkaisuissamme Pohjois-Amerikassa. Haluamme, että laturimme ovat kaikkien saatavilla kaikkialla. 

Liiketoiminnan nopea kasvu tarkoittaa myös sitä, että henkilöstömme määrä on kasvanut nopeasti lyhyessä ajassa. Terve yrityskulttuuri ja työntekijöiden tyytyväisyys ovat meille olennaisen tärkeitä tekijöitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme palvella ja tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Jatkan todella innoissani kasvumatkaamme sitoutuneiden työntekijöidemme ja ennen kaikkea asiakkaidemme kanssa, joiden luottamus, tuki ja yhteistyö ovat olleet ratkaisevia menestyksemme kannalta. Tavoittelemme yhdessä huipputason ratkaisuja ja kiihdytämme kasvuaihioitamme vuotta 2024 ja sähköisempää tulevaisuutta kohti. 

Uudet näkymät vuodelle 2023 

Kempower antoi positiivisen tulosvaroituksen 18.7.2023 ja nosti tulosnäkymiään vuodelle 2023. 

Kempowerin sähköajoneuvojen latausratkaisujen vahva kysyntä jatkui vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä ylittäen yhtiön odotukset. Samanaikaisesti Kempower on onnistunut kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan vastatakseen kasvavaan kysyntään.  

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla Kempower kiihdyttää kasvuaihioitaan kohti vuotta 2024 sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Kempower odottaa merkittävästi korkeampia kiinteitä kuluja vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle. 

Kempower odottaa: 

• Vuoden 2023 liikevaihto; 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 miljoonaa euroa) 

• Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; yli 10 % 

Kempowerin kasvuaihiot liittyvät kapasiteetin laajennukseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, R&D-ohjelmiin ja lisärekrytointeihin tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi. 

Kutsu Kempowerin puolivuosikatsauksen webcastiin 

Webcast-lähetys osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään tänään tiistaina 25.7.2023 klo 13.00. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja talousjohtaja Jukka Kainulainen esittelevät tuloksen ja keskustelevat yhtiön ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymättä osoitteessa https://kempower.worksup.com/.  

Esitysmateriaali ja webcast-tallenne julkaistaan myöhemmin Kempowerin verkkosivuilla osoitteessa investors.kempower.com/fi

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2023. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi

 
Kempower, sijoittajasuhteet: 

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower 

jukka.kainulainen@kempower.com  

Puh. 029 0021900 

 

Kempower, mediasuhteet: 

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower 

paula.savonen@kempower.com  

Puh. 0400 343 851 

 

Hyväksytty neuvonantaja: 

Aktia Alexander Corporate Finance Oy 

Puh. 050 520 4098 

 

Kempower lyhyesti:    

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.   Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com   

Liitteet