Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj osavuosikatsaus, 1.1.2024–31.3.2024 (tilintarkastamaton): Kasvustrategian toteuttaminen jatkuu tilapäisestä markkinan takeltelusta huolimatta

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 25.04.2024 klo 9.30

Kempower Oyj osavuosikatsaus, 1.1.2024–31.3.2024 (tilintarkastamaton): Kasvustrategian toteuttaminen jatkuu tilapäisestä markkinan takeltelusta huolimatta

  

Tammikuu-maaliskuu 2024 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammikuu-maaliskuu 2023)

 • Tilauskanta oli 111,9 milj. euroa (124,4 milj. euroa) Q1 lopussa
 • Tilauskertymä pieneni 44,9 milj. euroon (61,4 milj. euroa)
 • Liikevaihto pieneni 24 % 42,6 milj. euroon (55,8 milj. euroa)
 • Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 64 %:iin (62 %) liikevaihdosta
 • Myyntikatemarginaali oli 49,8 % (50,8 %)
 • Operatiivinen liiketulos pieneni -10,8 milj. euroon (6,9 milj. euroa), -25,4 % liikevaihdosta (12,4 %)
 • Kauden tappio oli 8,8 milj. euroa (5,6 milj. euroa voitto)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -10,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 834 (465) henkilöön kauden lopussa
 • Näkymät vuodelle 2024 ennallaan

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

MEUR

Q1/2024

Q1/2023

2023

Tilauskanta

111,9

124,4

110,6

Tilauskertymä

44,9

61,4

275,3

Liikevaihto

42,6

55,8

283,6

Liikevaihdon kasvu, %

-24 %

385 %

174 %

Myyntikate

21,2

28,4

147,7

Myyntikatemarginaali, %

49,8 %

50,8 %

52,1 %

Liiketulos

-10,9

6,8

40,6

Liiketulosmarginaali, %

-25,5 %

12,3 %

14,3 %

Operatiivinen liiketulos

-10,8

6,9

40,7

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

-25,4 %

12,4 %

14,3 %

Kauden tulos

-8,8

5,6

33,7

Omavaraisuusaste, %

55,0 %

62,2 %

58,3 %

Liiketoiminnan rahavirta

-10,2

2,5

39,7

Investoinnit

4,6

1,6

9,6

Nettovelka

-58,7

-58,6

-74,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

0,1

0,1

0,1

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

-0,16

0,10

0,61

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

-0,16

0,10

0,61

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

834

465

737

  

NÄKYMÄT VUODELLE 2024 

Kempower on edelleen sitoutunut nopean ja kannattavan kasvun tavoitteluun. Vuonna 2024 yhtiö lisää panostuksiaan laajentuakseen päämarkkinoillaan. Näihin panostuksiin kuuluu markkina-aktiviteettien vahvistaminen sekä kapasiteetin lisääminen Euroopassa.

Lisäksi jatkamme kasvustrategian toimeenpanoa Pohjois-Amerikassa ja lanseeraamme uuden, seuraavan sukupolven pikalataustuoteportfolion.

Lyhyellä aikavälillä näihin kasvuhankkeisiin liittyvien kiinteiden kustannusten odotetaan ylittävän liikevaihdon kasvun, vaikuttaen vuoden 2024 kannattavuuteen. Vuoden 2024 näkymät perustuvat onnistumiseen uusissa asiakasmahdollisuuksissa hyötyajoneuvojen ja julkisen latauksen segmenteissä, seuraavan sukupolven tuoteportfolion onnistuneeseen lanseeraukseen, sekä asiakkaiden varastotasojen alenemiseen.

Kempower odottaa:

 • Vuoden 2024 liikevaihto; 360–410 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2023: 283,6 miljoonaa euroa)
 • Vuoden 2024 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; 5 %–10 %

  

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.

 • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028)
 • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä
 • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä

 

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI VUODEN 2024 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA:

Kasvustrategian toteuttaminen jatkuu tilapäisestä markkinan takeltelusta huolimatta

Alkuvuodesta markkina on kehittynyt hitaasti, sillä useilla asiakkailla on edelleen korkeat varastotasot ja viivästynyt päätöksenteko hidastaa markkinoiden kasvua. Odotamme tilanteen paranevan loppuvuoden aikana.

Kuten aiemmin viestimme, vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus olivat heikolla tasolla. Tämä johtui asiakkaiden korkeista varastotasoista, sähköverkkoyhteyksien saatavuuden viivästymisestä asiakkaiden asennuspaikoilla ja Kempowerin seuraavan sukupolven latausalustan lanseerauksesta, mikä on osaltaan myöhäistänyt joidenkin asiakkaiden ostopäätöksiä. Tämän lisäksi, kuten viestimme maaliskuussa 2024, Suomen poliittiset lakot ovat vaikuttaneet merkittävästi Kempowerin Suomessa valmistettujen tuotteiden vientiin, mikä on johtanut joidenkin asiakastoimitusten viivästymiseen vaikuttaen vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisiin lukuihin. Kokonaisuudessaan 10 miljoonaa euroa liikevaihtoa siirtyi vuoden 2024 toiselle vuosineljännekselle. Liikevaihtomme vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 42,6 miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulos -10,8 miljoonaa euroa. Tilauskertymä oli odotetusti heikko 45 miljoonaa euroa ja siihen vaikuttivat samat tekijät kuin muihinkin ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisiin lukuihin.

Markkinaolosuhteista huolimatta myyntimahdollisuutemme ja uusien asiakkaiden määrä keskeisillä markkinoillamme ovat kehittyneet erittäin positiivisesti hyötyajoneuvojen ja julkisen latauksen segmenteissä, minkä seurauksena olemme voittaneet useita merkittäviä kumppanuuksia. Olemme saaneet ensimmäisiä tilauksia suurelta polttoainejakelijalta Belgiasta, maailmanlaajuisesti toimivalta eurooppalaiselta ajoneuvovalmistajalta ja usealta linja-auto-operaattorilta eri maista kuten Italiasta ja Alankomaista. Saimme 15 uutta asiakasta vuosineljänneksen aikana ja odotamme uusien asiakkaiden tuovan tilauksia toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi olemme kasvattaneet kapasiteettiamme tasolle, joka mahdollistaa suuremman liikevaihdon tulevaisuudessa, kun odotamme palaavamme kasvu-uralle vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Liiketoimintamme Keski-Euroopassa otti tärkeän edistysaskeleen, kun toimitimme ensimmäiset julkiset latauspisteet Saksaan, Euroopan suurimmalle sähköajoneuvomarkkinalle. Vahvistaaksemme ja laajentaaksemme toimintaamme Keski-Euroopassa avaamme uuden osaamiskeskuksen Düsseldorfiin, Saksaan, vuoden 2025 alussa.

Johtajavaihdos on vaikuttanut kasvustrategiamme toteuttamiseen Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikan toimintomme ovat tällä hetkellä hyvissä käsissä, kun väliaikainen toimitusjohtajamme Erin Johnston johtaa tiimiä uuden Pohjois-Amerikan johtajan haun ollessa käynnissä. Olemme kasvattaneet tuotantoa nopeasti Pohjois-Carolinassa ja myös NEVI-yhteensopivuusprosessimme etenee suunnitellusti – tämä on erittäin tärkeää asiakkaillemme, jotta he voivat saada valtion NEVI-rahoitusta. Lisäämme myyntipanostuksiamme Pohjois-Amerikassa erityisesti kumppanien kautta, joilla on tärkeä rooli Pohjois-Amerikan liiketoiminnan kasvattamisessa. Hyvä esimerkki kumppanuusmyyntimme edistymisestä on vuosineljänneksen aikana julkistamamme yhteistyö National Car Chargingin (NCC) kanssa. NCC valitsi Kempowerin laitetoimittajaksi Kalifornian osavaltion latausinfrahankkeeseen. Pohjois-Amerikan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 9 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdostamme. Katsauskauden jälkeen julkistimme saavuttaneemme Pohjois-Amerikan strategian toteuttamisen kannalta tärkeän virstanpylvään: ensimmäisenä eurooppalaisena DC-latausyhtiönä olemme ylpeitä tarjotessamme North American Charging Standardin (NACS) osana tarjoamaamme Pohjois-Amerikassa. Lähes kaikki Pohjois-Amerikan suuret autonvalmistajat ovat sitoutuneet siirtymään ajoneuvoissaan NACS-standardiin, mikä kertoo sen tärkeydestä.

Vahvistamme jatkuvasti teknologista kilpailukykyämme vastataksemme asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin. Uuden sukupolven tuoteportfolion tuotannon aloittaminen ja ensimmäiset toimitukset asiakkaille ovat edenneet suunniteltua paremmin. Vaikka tuotannon aloittaminen on vielä varhaisessa vaiheessa, asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä uuden teknologian suorituskykyyn. Tämä vahvistaa asemaamme teknologisena edelläkävijänä DC-pikalatausmarkkinoilla maailmanlaajuisesti. Arvioimme, että jo vuoden 2024 toisen neljänneksen loppuun mennessä pystymme tuottamaan uuden sukupolven tuoteportfoliota massavolyymeina. Suuri kiitos kuuluu teknologiatiimillemme, joka työskentelee hellittämättä tarjotakseen asiakkaillemme piikarbideihin ja huippuluokan ChargEye-latauksenhallintaohjelmistoon perustuvaa huipputeknologiaa.

Katsauskauden jälkeen otimme tärkeän askeleen strategiamme toteuttamisessa, sillä olimme ensimmäinen DC-latausyhtiö, joka lanseerasi sähkörekoille MCS-protokollaa noudattavan ja 1,2 MW:n huipputehon tarjoavan megawattilatausjärjestelmän. Olemme myös edistyneet merkittävästi pilvipohjaisen latauksenhallintajärjestelmän (CMS) ChargEyen kanssa. Kolmannen osapuolen arvioinnissa Kempower ChargEye sijoittui yhdeksi johtavista latauksenhallintajärjestelmistä globaaleilla sähköajoneuvojen latausmarkkinoilla.

Kempower on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -listalla yli kahden vuoden ajan. Olemme tänä aikana kasvaneet äärimmäisen nopeasti, ottaneet merkittäviä askelia maantieteellisen läsnäolon vakiinnuttamisessa kohdemarkkinoillamme ja toimintamme kehittämisessä. Olemme vielä nuori yhtiö uudella toimialalla, mutta koemme, että nyt on oikea aika ottaa seuraava askel ja siirtyä Nasdaq Helsingin   pörssilistalle. Siirron odotetaan tuovan Kempowerille lisää näkyvyyttä, mahdollistavan laajemman sijoittajakunnan ja parantavan Kempowerin osakkeiden likviditeettiä.

Pyrimme siihen, että pörssilistalle siirtyminen tapahtuisi aikaisintaan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.

Vaikka vuosi alkoi alavireisesti, uskomme suoriutumiseemme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sähköautojen määrä kasvaa päämarkkinoillamme melko tasaisesti, eivätkä sähköistymisen taustalla olevat megatrendit, ja luotettavien sekä älykkäiden latausratkaisujen kysyntä ole muuttuneet. Samalla, kun valmistaudumme Nasdaq Helsingin pörssilistalle listautumiseen, keskitymme kasvustrategiamme toteuttamiseen uudistuneen johtoryhmän ja koko henkilöstömme kanssa. Olen varma, että yhdessä sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa tulemme saavuttamaan suuria asioita tässä uudessa vaiheessa.

  

Webcast

Webcast osakkeenomistajille, analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 13.00. Webcastissa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ja talousjohtaja Jukka Kainulainen esittelevät tuloksen ja keskustelevat yhtiön ajankohtaisista asioista. Tilaisuus ja sen päättävä Q&A-osuus pidetään englanniksi. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä englanniksi että suomeksi tapahtuman chatin kautta. Webcastia voi seurata rekisteröitymällä osoitteessa https://kempower.videosync.fi/q1-2024.

 

Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi.

 

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com  

Puh. 029 0021900

  

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com  

Puh. 0400 343 851

  

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti.   Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com 

Liitteet