Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj liiketoimintakatsaus, 1.1.-30.9.2023 (tilintarkastamaton): Vakaa ja kannattava vuosineljännes

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 19.10.2023 klo 9.30

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 19.10.2023 klo 9.30

Kempower Oyj liiketoimintakatsaus, 1.1.-30.9.2023 (tilintarkastamaton): Vakaa ja kannattava vuosineljännes

 

Heinäkuu–syyskuu 2023 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa heinäkuu–syyskuu 2022)

 • Tilauskanta kasvoi 126,7 milj. euroon (95,1 milj. euroa) Q3 lopussa 
 • Tilauskertymä oli 60,9 milj. euroa (65,4 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 122 % 72,6 milj. euroon (32,7 milj. euroa) 
 • Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolella kasvoi 56 %:iin (41 %) liikevaihdosta
 • Myyntikatemarginaali oli 52,9 % (46,2 %)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 14,4 milj. euroon (2,4 milj. euroa), 19,8 %:iin liikevaihdosta (7,3 %)
 • Kauden voitto oli 11,7 milj. euroa (1,6 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 15,9 milj. euroa (6,7 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 619 (307) henkilöön kauden lopussa

 

Tammikuu–syyskuu 2023 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammikuu–syyskuu 2022)

 • Tilauskertymä kasvoi 208,6 milj. euroon (147,2 milj. euroa) 
 • Liikevaihto kasvoi 205 % 200,8 milj. euroon (65,8 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali oli 51,7 % (46,2 %)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 35,1 milj. euroon (3,2 milj. euroa), 17,5 %:iin liikevaihdosta (4,9 %)
 • Kauden tulos kasvoi 28,4 milj. euroon (1,0 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 39,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa)

KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS

 

MEUR

Q3/2023

Q3/2022

1-9/2023

1-9/2022

2022

Tilauskanta

126,7

95,1

126,7

95,1

118,9

Tilauskertymä

60,9

65,4

208,6

147,2

208,9

Liikevaihto

72,6

32,7

200,8

65,8

103,6

Liikevaihdon kasvu, %

122%

227%

205%

247%

279%

Myyntikate

38,4

15,1

103,8

30,4

48,2

Myyntikatemarginaali, %

52,9%

46,2%

51,7%

46,2%

46,5%

Käyttökate

16,0

3,2

39,3

5,6

9,5

Käyttökatemarginaali, %

22,0%

9,8%

19,6%

8,5%

9,2%

Liiketulos

14,3

2,4

35,0

3,2

6,1

Liiketulosmarginaali, %

19,7%

7,3%

17,4%

4,9%

5,9%

Operatiivinen liiketulos

14,4

2,4

35,1

3,2

6,7

Operatiivinen liiketulosmarginaali, %

19,8%

7,3%

17,5%

4,9%

6,4%

Kauden tulos

11,7

1,6

28,4

1,0

3,6

Omavaraisuusaste %

58,3%

69,8%

58,3%

69,8%

67,5%

Liiketoiminnan rahavirta

15,9

6,7

39,0

3,0

-5,4

Investoinnit

2,8

1,6

6,7

4,0

6,2

Nettovelka

-81,0

-69,8

-81,0

-69,8

-58,4

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

0,0

0,1

0,6

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

0,21

0,03

0,51

0,02

0,06

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR

0,21

0,03

0,51

0,02

0,06

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

619

307

619

307

375

NÄKYMÄT VUODELLE 2023 (päivitetty) 

Kempower jatkaa vahvan kasvun tavoittelemista kannattavasti. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla Kempower kiihdyttää kasvuaihioitaan kohti vuotta 2024 sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Kempower odottaa korkeampia kiinteitä kuluja vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle.

Näkymiä on tarkennettu vuoden 2023 operatiivisen liiketulosmarginaali, %:n osalta. 

Uudet näkymät:

 • Vuoden 2023 liikevaihto; 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 miljoonaa euroa)
 • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; yli 14 % 

Kempowerin kasvuaihiot liittyvät kapasiteetin laajennukseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, R&D ohjelmiin ja lisärekrytointeihin tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.

 

Aiemmat näkymät:

 • Vuoden 2023 liikevaihto; 280–310 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta (liikevaihto 2022: 104 miljoonaa euroa)
 • Vuoden 2023 operatiivinen liiketulosmarginaali, %; yli 10 % 

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023. 

 • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) 
 • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä 
 • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä 

 

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q3/23 TULOSTA: 

Vakaa ja kannattava vuosineljännes

Kempowerin vahva suorituskyky jatkui vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtomme oli ennätyksellisen korkea 72,6 miljoonaa euroa huolimatta siitä, että 10 miljoonaa euroa Iso-Britannian liikevaihdosta siirtyi vuoden neljännelle vuosineljännekselle, johtuen logistisesta viiveestä koskien yli maanrajojen toimitettavia asiakastilauksia. 60,9 miljoonaan euron tilauskertymään vaikuttivat tilauksien vaihtelu kvartaalien välillä, sekä yli 25%:lla parantuneet toimitusajat verrattuna vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon, jotka osaltaan vähentävät asiakkaiden tarvetta tilata tuotteita varastoon. Kempowerin latauspisteiden kautta ladatun virran määrä kasvoi vuoden 2022 kolmanneksen neljänneksen 18 000 megawattitunnista 50 000 megawattituntiin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä mikä kertoo Kempowerin latausratkaisujen kasvaneesta käytöstä. Operatiivinen liiketulosmarginaali oli erittäin vahva 19,8 % ja kassavirtamme oli positiivinen. Operatiivisen liiketuloksen tämän hetkinen taso ei vielä täysin kuvasta Pohjois-Amerikan laajentumisen aiheuttamia kokonaiskustannuksia. 

Vuosineljänneksen aikana jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista laajentamalla asiakaskuntaamme. Solmimme myynti- ja huoltosopimuksen johtavan sähköisen liikenteen ja latausratkaisujen palvelun tarjoajan GP Joule Connectin kanssa. Kumppanuus kattaa Kempowerin latausteknologian tarjoamisen Saksassa, Tanskassa, Itävallassa ja Puolassa. Otimme myös tärkeitä edistysaskeleita raskaan liikenteen sähköistämisen edistämisessä, saadessamme tähän mennessä ylivoimaisesti suurimman rekkojen latausta koskevan tilauksen Milenceltä. Keski-Euroopan johtaviin raskaan liikenteen latauspisteoperaattoreihin lukeutuva Milence on Daimler Trucksin, Traton Groupin ja Volvo Groupin yhteisyritys. Tämä merkittävä tilaus on erinomainen osoitus asiakkaidemme luottamuksesta teknologiaamme kohtaan. Toimitimme pikalatausratkaisujamme myös Alankomaihin WattHubille, maailman suurimmalle sähkörekkojen ja sähköisten työkoneiden pikalatauskentälle. Katsauskauden jälkeen julkistimme Kempowerin megawattilatausjärjestelmän sähkörekoille ja sähköajoneuvoille, joiden teho on suurudeltaan yli yhden megawatin. Uuden järjestelmän toimitukset alkavat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Olemme tehneet kovasti töitä Pohjois-Amerikassa kehittääksemme organisaatiotamme ja operaatioitamme, voidaksemme palvella Pohjois-Amerikan asiakkaita täysimääräisesti vuonna 2024. Kiinnostus Kempowerin latausratkaisuja kohtaan on kasvanut ja sen seurauksena potentiaalisten asiakkaiden määrä on kehittynyt erittäin hyvin. Myös Pohjois-Amerikan tilauskertymä on alkanut kasvaa. Vuosineljänneksen aikana laajensimme läsnäoloamme mantereella toimittamalla Kempowerin sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuja ensimmäistä kertaa Kanadaan. Lisäksi uusi Pohjois-Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Tim Joyce aloitti Kempowerilla kolmannen vuosineljänneksen aikana ja lähti luotsaamaan Pohjois-Amerikan laajentumistamme. Olen myös erittäin tyytyväinen Pohjois-Amerikan liikevaihtoon, joka oli 5 % kokonaisliikevaihdostamme.

Euroopan markkinoilla saavutimme merkittävän virstanpylvään, kun Kempowerille myönnettiin saksalainen Eichrecht-sertifikaatti. Sertifikaatti mahdollistaa Kempowerin latausratkaisujen käyttöönoton julkisilla latausasemilla Saksassa ja Itävallassa. Saksan sähköautokanta on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista ja maa tarjoaa meille valtavat markkinamahdollisuudet. Meillä on Saksassa valmiina myyntitoimisto, ja olemme valmiit vastaamaan markkinakysyntään. Kolmannella vuosineljänneksellä solmimme yhteistyösopimuksen yhden Euroopan suurimman energia- ja energiainfraoperaattorin kanssa, jolle toimitamme latausratkaisuja Saksaan ja Pohjoismaihin.  

Myös tutkimus, kehitys ja innovaatio rintamalla saavutettiin tärkeä virstanpylväs kolmannella vuosineljänneksellä, kun avasimme uuden raskaan liikenteen suurteholatauksen kehittämiseen keskittyvän toimipisteemme Vaasassa. Olemme myös laajentaneet Tampereella sijaitsevaa tutkimus- ja kehityskeskustamme sekä edistyneet LUT-yliopiston kanssa yhteistyössä perustettavan Kempower Electric Mobility Research Centerin (EMRC) avaamisessa. EMRC:n on tarkoitus aueta vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Kasvutavoitteemme ovat yhä korkeammalla, ja kuten kerroimme puolivuotiskatsauksessamme, avaamme uuden tehtaan Suomeen Lahden alueelle vuoden 2024 aikana. Kasvutavoitteidemme tueksi allekirjoitimme Lahden kaupungin kanssa kasvusopimuksen, jonka tavoitteena on vastata ja ennakoida Kempowerin nopean kasvun tarpeisiin sekä varmistaa Lahden kaupungin tarjoamien ratkaisujen ajoitus ja laajuus.

Kempowerin matka tähän mennessä on ollut nopeatempoinen ja tapahtumarikas, mutta olemme vasta aloittaneet siirtymisen kohti sähköistä tulevaisuutta. Sähköajoneuvojen osuus koko ajoneuvokannasta Yhdysvalloissa ja Euroopassa elokuussa 2023 olivat noin 1,4 % ja 2 %. Nämä luvut antavat perspektiiviä edessämme olevasta tiestä ja kertovat kuinka paljon meillä on tehtävää ja potentiaalia realisoitavissa. Olen luottavainen, että Kempowerilla on keskeinen rooli sähköisessä tulevaisuudessa.

Sähköajoneuvojen latausmarkkina kehittyy äärimmäisen nopeasti ja Kempower jatkaa vahvan kannattavan kasvun tavoittelua myös jatkossa. Olemme löytäneet useita uusia kasvuaihioita ja samanaikaisesti arvioimme eri rahoitusvaihtoehtoja, positiivisen kassavirtamme ja olemassa olevan likviditeetin ohella, hyödyntääksemme alati kehittyviä mahdollisuuksia nykyisen kasvustrategian puitteissa.

Suuri kiitos ahkerille Kempowerilaisille, jotka mahdollistavat menestyksemme tällä uudella ja mielenkiintoisella toimialalla. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta ja tuesta Kempoweria kohtaan. Yhdessä teemme tästä planeetasta puhtaamman ja hiljaisemman paikan meille kaikille.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin liiketoimintakatsauksesta 1.1.2023 – 30.9.2023. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi.

 

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com  

Puh. 029 0021900

 

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com  

Puh. 0400 343 851

 

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. 050 520 4098

 

 

Kempower lyhyesti: 

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com

Liitteet