Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj liiketoimintakatsaus, 1.1.2022–30.9.2022 (tilintarkastamaton): Vahva vuosineljännes korkean kysynnän vetämänä kaikissa asiakasryhmissä

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 28.10.2022 klo 9:30

 Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 28.10.2022 klo 9:30 

Kempower Oyj liiketoimintakatsaus, 1.1.2022–30.9.2022 (tilintarkastamaton): Vahva vuosineljännes korkean kysynnän vetämänä kaikissa asiakasryhmissä 
 

Heinäkuu-syyskuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa heinä-syyskuu 2021)

 • Tilauskertymä kasvoi 65,4 milj. euroon (5,8 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 227% 32,7 milj. euroon (10,0 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali oli 46% (49%)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 2,4 milj. euroon (2,1 milj. euroa), 7% liikevaihdosta (21%)
 • Kauden tulos oli 1,6 milj. euroa (1,2 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa)
 • Henkilöstön lukumäärä kasvoi 307 henkilöön (103) kauden lopussa

 

Tammikuu-syyskuu 2022 lyhyesti, IFRS (vertailuluvut suluissa tammi-syyskuu 2021)

 • Tilauskanta* kasvoi 95,1 milj. euroon (10,6 milj. euroa) kolmannen neljänneksen lopussa
 • Tilauskertymä kasvoi 147,2 milj. euroon (25,9 milj. euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 247% 65,8 milj. euroon (19,0 milj. euroa)
 • Myyntikatemarginaali oli 46% (47%)
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 3,2 milj. euroon (2,3 milj. euroa), 5% liikevaihdosta (12%)
 • Kauden tulos oli 1,0 milj. euroa (0,9 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 milj. euroa (-4,6 milj. euroa)

 

*Suurin osa 95,1 milj. euron tilauskannasta on suunniteltu toimitettavan asiakkaille vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT IFRS 

MEUR 

Q3/2022 

Q3/2021 

1-9/2022 

1-9/2021 

2021 

Tilauskanta 

95,1 

10,6 

95,1 

10,6 

13,7 

Tilauskertymä 

65,4 

5,8 

147,2 

25,9 

37,4 

Liikevaihto 

32,7 

10,0 

65,8 

19,0 

27,4 

Liikevaihdon kasvu, % 

227 % 

1726 % 

247 % 

1369 % 

741 % 

Myyntikate 

15,1 

4,9 

30,4 

8,9 

12,9 

Myyntikatemarginaali, % 

46 % 

49 % 

46 % 

47 % 

47 % 

Käyttökate 

3,2 

2,4 

5,6 

2,9 

0,5 

Käyttökatemarginaali, % 

10 % 

24 % 

9 % 

15 % 

2 % 

Liiketulos 

2,4 

2,1 

3,2 

2,1 

-0,7 

Liiketulosmarginaali, % 

7 % 

21 % 

5 % 

11 % 

-3 % 

Operatiivinen liiketulos 

2,4 

2,1 

3,2 

2,3 

1,0 

Operatiivinen liiketulosmarginaali, % 

7 % 

21 % 

5 % 

12 % 

4 % 

Kauden tulos 

1,6 

1,2 

1,0 

0,9 

0,3 

Omavaraisuusaste, % 

70 % 

13 % 

70 % 

13 % 

91 % 

Liiketoiminnan rahavirta 

6,7 

-0,6 

3,0 

-4,6 

-2,6 

Investoinnit 

1,6 

0,2 

4,0 

0,8 

1,6 

Nettovelka 

-69,8 

7,2 

-69,8 

7,2 

-89,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

  

0,0 

  

0,2 

1,7 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,01 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,01 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 

307 

103 

307 

103 

136 

 

TOIMITUSJOHTAJA TOMI RISTIMÄKI KOMMENTOI Q3 TULOSTA:   

Vahva vuosineljännes korkean kysynnän vetämänä kaikissa asiakasryhmissä 

 
Liiketoimintamme kehittyi positiivisesti vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Olen erityisen iloinen edelleen jatkuneesta myynnin laajentumisesta Pohjoismaiden ulkopuolella. Yleisesti ottaen asiakaskysyntä on ollut vahvaa kaikilla keskeisillä markkinoilla ja asiakasryhmissä. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä tilauskertymä kasvoi jälleen ennätyskorkeaksi 65,4 miljoonaan euroon verrattuna 5,8 miljoonaan euroon vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 32,7 miljoonaan euroon, mikä on lähes sama kuin liikevaihtomme vuoden 2022 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä yhteensä, osoittaen kyvykkyyttämme skaalata toimintaamme.  

Tuotantokapasiteettimme on kasvanut avattuamme Lahdessa uuden tuotantolaitoksemme, jossa on 10 300 neliömetriä lisää tilaa. Lisäksi olemme vuokranneet lisää tehdastilaa toisesta toimipaikastamme uuden tehtaan vierestä. Yhteensä meillä on käytettävissämme lähes 14 000 neliömetriä tilaa Lahden tehtaillamme. Suurin haasteemme kasvavaan kysyntään vastaamisessa ei ole rekrytointi tai tuotantolinjat, vaan kyky laajentaa toimitusketjuamme, kun elektronisten komponenttien saatavuus on edelleen suuri haaste. Tämä rajoittaa lyhyen aikavälin toimituksiamme erityisesti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä ajamme ylös omaa osakokoonpanolinjaa, joka vahvistaa nykyistä alihankintamalliamme. Tämä lisää tuotantokapasiteettiamme entisestään vuonna 2023. 

Olemme jatkaneet toimintamme kehittämistä ja palkanneet merkittävän määrän uutta henkilöstöä, vaikka olemmekin hieman jäljessä rekrytointisuunnitelmistamme. Nopeasti kasvava organisaatiomme luo lisävaatimuksia rekrytoinnille ja perehdytykselle. Uusien henkilöiden löytäminen vaatii vielä enemmän työtä vuoden viimeisellä neljänneksellä, jotta voimme menestyksekkäästi kasvattaa liiketoimintaa kasvavilla volyymeillä.  

Jatkoimme vuosineljänneksellä asiakaskuntamme laajentamista erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella. Esimerkiksi latauspisteoperaattorit (CPO) ja vähittäiskauppaketjut -asiakasryhmässä kerroimme yli 4 miljoonan euron tilauksista skotlantilaisen latauspisteoperaattori FOR:EV:n kanssa. Samassa asiakasryhmässä olemme kertoneet joulukuusta 2021 lähtien yli 14 miljoonan euron tilauksista Power Dot EV:lle Ranskaan, Espanjaan, Portugaliin ja Puolaan. Vuosineljänneksen aikana kerroimme ensimmäisen julkisen Kempowerin pikalatureilla varustetun sähköautojen latausaseman avaamisesta Ruotsissa latauspisteoperaattori Rechargelle. Linja-auto- ja kuorma-auto-operaattorit -asiakasryhmässä kerroimme pikalaturien toimituksesta Ruotsin suurimmalle ja tehokkaimmalle sähkökuorma-autojen latausvarikolle. Jakelijat ja asentajaverkosto -asiakasryhmässä toimitamme pikalaturit JET Chargelle osana uutta sähköajoneuvojen moottoritietä Australiassa. Hanke on yksi maailman pisimmistä yksittäisistä sähköajoneuvojen infrastruktuuriprojekteista.  

Kuten viestimme tänä kesänä, tavoitteenamme on aloittaa toiminta Yhdysvalloissa jo vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Yhdysvallat on Eurooppaa jäljessä liikenteen sähköistymisessä, mutta odotamme 5 miljardin dollarin NEVI-ohjelman ja Inflation Reduction Act -lain nopeuttavan sähköistymistä Yhdysvalloissa jo vuoden 2023 aikana. Nopeus on avaintekijä USA:n markkinoille pääsyssä, ja tarkastelemme parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja sisältäen myös mahdolliset yritysjärjestelyt, tai kumppanuudet. 

Vuoden 2023 aikana tavoitteemme on olla täysin saksalaisen Eichrechtin määräysten mukainen, joka liittyy energian mittaukseen ja sen laskutukseen. Eichrecht mahdollistaa meille pääsyn latauspisteoperaattorit (CPO) ja vähittäismyyntiketjut -asiakasryhmään Saksan ja Itävallan markkinoilla.    

Saimme vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Green Equity Designation -luokituksen Nasdaqilta, mikä on tärkeä virstanpylväs ESG-strategiamme toteuttamisessa. Ulkopuolisen tarkastajan arvioinnin mukaan Kempowerin lataustuotteet edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Arvioinnissa todetaan myös Kempowerin todennäköisesti olevan 100-prosenttisesti EU:n taksonomian mukainen. 

Latauksen hallinta- ja optimointijärjestelmä Kempower ChargEye Depot Master on nyt yhteensopiva kolmannen osapuolen latureiden kanssa. Tämä ominaisuus laajentaa ChargEyen asiakaskuntaa mahdollistaen asiakkaille myös muiden DC-valmistajien latureiden liittämisen ChargEye järjestelmään. Katsauskauden jälkeen lanseerasimme Kempower AC -satelliitin, joka on itsenäinen AC-laturi, ja jossa on sama ainutlaatuinen kaapelinhallintajärjestelmä kuin Kempower DC -satelliiteissa. Kempowerin liiketoiminnan fokus on jatkossakin DC-pikalatauksessa ja AC-lataus on täydentävä osa Kempowerin tuoteportfoliota.  

Tämä oli jälleen erinomainen neljännes upean Kempower -tiimin ansiosta. Tulevina vuosineljänneksinä meidän on keskityttävä entistä enemmän kehittämään tätä taitavaa, nuorta, dynaamista ja energistä organisaatiota, johon kuuluu ihmisiä lähes 30 eri kansallisuudesta. 

Lähiajan tulevaisuudennäkymät ennallaan  

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä. Koska olemme onnistuneesti laajentaneet liiketoimintaamme Pohjoismaiden ulkopuolelle, emme odota merkittävää kausivaihtelua neljännesvuosittaisessa liikevaihdossamme.

Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa  Pohjois-Amerikan markkinoille saavuttaakseen tavoitteensa perustaa toiminta Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä. 

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kempowerin liiketoimintakatsauksesta 1.1.2022 – 30.9.2022. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa: https://investors.kempower.com/fi 

 

Kempower, sijoittajasuhteet: 
Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower 
jukka.kainulainen@kempower.com 
Puh. 029 0021900 

Kempower, mediasuhteet: 
Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower 
paula.savonen@kempower.com 
Puh. 0400 343 851 

Hyväksytty neuvonantaja 
Aktia Alexander Corporate Finance Oy 
Puh. 050 520 4098 

 

Kempower lyhyesti: 

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com 

 

Seuraa Kempoweria LinkedInissä

Yhteyshenkilöt

Liitteet