Kempower Sijoittajat
EN FI

Tietoa osakkeesta

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Kempowerin rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 55 542 920 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa on 121 664 omaa osaketta.

Kempowerin osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR ja ISIN-koodi on FI4000513593.