Kempower Sijoittajat
EN FI

Markkinoiden ja kasvun ajurit

Kempower toimii kansainvälisillä sähköajoneuvojen latausmarkkinoilla. Sähköajoneuvojen kysynnän taustalla olevien megatrendien odotetaan vauhdittavan sähköautojen latausmarkkinoiden kasvua.

Megatrendit sähköajoneuvojen kysynnän taustalla

 

1. Kiristyvä päästölainsäädäntö

Ajoneuvojen päästöjä koskeva sääntely on kiristymässä maailmanlaajuisesti pakottaen henkilöajoneuvojen valmistajat valmistamaan vähäpäästöisempiä ajoneuvoja perinteisiin polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna. Käytännössä tämä on johtamassa siihen, että henkilöajoneuvojen valmistajat lisäävät sähköajoneuvojen valmistusta välttääkseen mahdollisesti merkittäviä sakkoja tai muita kielteisiä seurauksia. Lukuisten säädösten odotetaan jatkossakin tukevan sähköajoneuvojen kysynnän ja tarjonnan kasvua, ja ne voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: päästövaatimuksiin, palkitsemisohjelmiin ja polttomoottoriajoneuvojen käyttörajoituksiin.

2. Akkujen hintojen lasku

Tulevina vuosina sähköajoneuvojen omistuksen kokonaiskustannusten odotetaan laskevan akkujen hintojen laskiessa1. Akkukennojen hintojen odotetaan laskevan 143 Yhdysvaltain dollarista kilowattitunnilta vuonna 2020 alle 100 Yhdysvaltain dollariin kilowattitunnilta vuoteen 2030 mennessä2. Yli 50 prosenttia tästä hintojen laskusta odotetaan tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana, mikä kasvattaa sähköajoneuvon omistamisen ja käytön taloudellisia hyötyjä. Tämän puolestaan odotetaan nopeuttavan sähköajoneuvojen osuuden kasvua ajoneuvokannassa.

 


1
Lähde: Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?, kesäkuu 2021.

2 Lähde: Bloomberg: Better batteries, 2019.

3. Ajoneuvovalmistajien ja päätöksentekijöiden sitoutuminen sähköistämiseen

Ajoneuvovalmistajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vastatakseen sääntelyn kiristymiseen ja sähköajoneuvojen kysynnän kasvuun. Valmistajat ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan tuoda henkilöajoneuvojen markkinoille lähes 400 sähköajoneuvomallia vuoteen 2025 mennessä. Vaihtoehtojen lisääntymisen odotetaan nopeuttavan sähköajoneuvojen osuuden kasvua, ja sen puolestaan lisäävän sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin, ja siten myös DC-pikalatauslaitteiden, kysyntää.1 Yhteensä 26 kaupunkia oli syyskuuhun 2021 mennessä allekirjoittanut C40-sopimuksen, jossa ne sitoutuvat pienentämään liikennesektorin päästöjä ja hankkimaan ainoastaan nollapäästöisiä linja-autoja vuodesta 2025 alkaen.2

 


1
Lähteet: IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, heinäkuu 2021 ja OEM-päättäjien julkiset ilmoitukset.

2 Lähde: C40 Cities Clean Bus Declaration of Intent.
3 Lähteet: IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, heinäkuu 2021 ja OEM-päättäjien julkiset ilmoitukset.

Sähkökäyttöisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen määrän kasvu

Edellä mainittujen megatrendien odotetaan tukevan sähkökäyttöisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen määrän kasvua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja sähköajoneuvojen kokonaiskannan, mukaan lukien sekä henkilö- että hyötyajoneuvot, odotetaan näillä kahdella markkinalla käsittävän noin 65 miljoonaa sähköajoneuvoa vuoteen 2030 mennessä1.

 

E Arvio.
CAGR Keskimääräinen vuotuinen kasvu.

1 Lähteet: BCG Stock Model: Why Electric Cars Can’t Come Fast Enough, huhtikuu 2021; IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, heinäkuu 2021; International Council on Clean Transportation: Zero emission bus and truck market in the United States and Canada: päivitys vuodelle 2020, toukokuu 2021; Transport Environment: EVs will be cheaper than petrol cars in all segments by 2027, BNEF:n analyysin tulokset, toukokuu 2021; Global Commercial Vehicles: Mapping Alternative Powertrain Adoption 3/2021, Morgan Stanley.
2 Sisältää ainoastaan akkukäyttöiset sähköajoneuvot.
3 Sähkökäyttöisten linja-autojen ja muiden hyötyajoneuvojen kokonaismäärä.
4 Hyötyajoneuvojen määrää Yhdysvalloissa ei ole saatavilla vuodelta 2016.

Kempowerin kohdemarkkinat

Keskitymme tällä hetkellä sähköajoneuvojen DC-pikalatauslaitteiden ja suuritehoisten latauslaitteiden markkinoihin Euroopassa ja näemme myös merkittäviä mahdollisuuksia Yhdysvaltoihin laajentumisessa. Vuoteen 2030 mennessä DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa 1 988 miljoonaa euroa (keskimääräinen vuotuinen kasvu 17 prosenttia vuosien 2020–2030 välillä) ja Yhdysvalloissa 1 307 miljoonaa euroa (keskimääräinen vuotuinen kasvu 27 prosenttia vuosien 2020–2030 välillä), eli yhteensä noin 4 000 miljoonaan euroon vuoden 2020 noin 638 miljoonasta eurosta.1

Euroopassa suurimman osan DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden suhteellisesta kasvusta vuosina 2020–2030 odotetaan tulevan hyötyajoneuvojen lataamisesta, kun taas Yhdysvalloissa henkilöajoneuvojen lataamisen odotetaan vaikuttavan suhteellisesti eniten markkinoiden kasvuun.

 


Vuoden 2020 liikevaihto ei sisällä työkoneiden mahdollista pientä osuutta.
CAGR Keskimääräinen vuotuinen kasvu.

1 Lähteet: BCG Stock Model: Why Electric Cars Can’t Come Fast Enough, huhtikuu 2021; IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, heinäkuu 2021; International Council on Clean Transportation: Zero emission bus and truck market in the United States and Canada: päivitys vuodelle 2020, toukokuu 2021; Transport Environment: EVs will be cheaper than petrol cars in all segments by 2027, BNEF:n analyysin tulokset, toukokuu 2021.