Kempower Sijoittajat
EN FI

Johtoryhmä

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimisuhteen taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista voimassa olevan, yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Kempowerin toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta ja päivittäisestä johtamisesta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena operatiivisten asioiden käsittelyssä.