Kempower Sijoittajat
EN FI

Hallitus

Kempowerin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kempowerin hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Yhtiön hallitus voi tulevaisuudessa harkita muiden valiokuntien perustamista toimiakseen tehokkaasti ottaen huomioon Kempowerin toimintojen alan ja luonteen ja yhtiön hallituksen toimintaperiaatteet.