Kempower Sijoittajat
EN FI

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Kempower odottaa tarjoamiensa tuotteiden kysynnän jatkuvan hyvänä ja markkinoiden kehittyvän suotuisasti. Koska yhtiö on menestyksekkäästi laajentanut jalansijaansa Pohjoismaiden ulkopuolelle, se ei odota merkittävää kausivaihtelua liikevaihdossaan eri kvartaaleilla. Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa strategisten kasvutavoitteidensa mukaisesti. Vuonna 2022 Kempower tutkii myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumiselle Pohjois-Amerikan markkinoille, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa perustaa oma toiminta Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä.