Kempower Sijoittajat
EN FI

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä. Kempower odottaa kausiluonteisuuden vaikuttavan Kempowerin liikevaihtoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Pohjoismaissa, missä latureiden asennus yleensä hidastuu talvikauden aikana sääolosuhteista johtuen.

Vuonna 2022 Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2021 aikana Kempower perusti myyntiin ja markkinointiin keskittyvät tytäryhtiöt Norjaan, Saksaan, Hollantiin, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja Espanjaan ja on parhaillaan perustamassa tytäryhtiöitä Ruotsiin ja Italiaan. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa Pohjois-Amerikan markkinoille.