Kempower Sijoittajat
EN FI

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuussitoumukset

Kempowerin hallitus on vahvistanut yhtiölle keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Lisäksi Kempower sitoutuu kolmeen keskeiseen vastuullisuuden osa-alueeseen ja niihin liittyviin tavoitteisiin.

Taloudelliset tavoitteet

KASVU
200 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (4–6 vuotta)

KANNATTAVUUS
10 prosentin operatiivinen EBIT marginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (4–6 vuotta) ja operatiivinen EBIT marginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä

Vastuullisuussitoumukset ja pitkän aikavälin tavoitteet

1. Sitoumus Tavoitteet
100% hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä
  • Suhteellisen hiilijalanjäljen pienentäminen vuosittain
  • Siirtyminen toiminnassa ja valmistuksessa 100-prosenttisesti fossiilivapaaseen sähköön vuoteen 2025 mennessä
  • Henkilöstön liikelentomatkustamisesta syntyneen hiilijalanjäljen kompensointi
  • Vähentää kaatopaikkajätteen määrä nollaan vuoteen 2025 mennessä
2. Sitoumus Tavoitteet
Vastuulliset tuotteet, jotka mahdollistavat 100% sähköisen liikenteen varassa toimivan yhteiskunnan
  • Muovipakkausten vähentäminen 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2021 tasoon sekä siirtymään biomuoveihin ja biohajoaviin muoveihin, silloin kun se on taloudellisesti mahdollista
  • Sähköajoneuvojen latureiden 99 prosentin kierrätysasteeseen niiden elinkaaren lopussa
3. Sitoumus Tavoitteet
Paras työpaikka tulevaisuuden ammattilaisille.
  • Työtapaturmien vähentäminen ja pitäminen nollassa
  • Korkean työtyytyväisyyden tason varmistaminen
  • Ensiaputaitojen kouluttaminen henkilöstölle vakavien haittojen vähentämiseksi onnettomuuksien ja muiden terveydellisten hätätilanteiden sattuessa